Cập nhật: 9 giờ 3 phút ngày 21/01/2017
Chiều ngày 19/01/2017, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 01/2017. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn chủ trì Hội nghị.
Tính đến ngày 31/12/2016, số thu BHXH, BHYT toàn tỉnh Phú Yên là 1.234.358 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 168.869 triệu đồng (15,8%) so với năm trước.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “…tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Bắt đầu từ số này Tạp chí BHXH giới thiệu Phần thứ Nhất các nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh - tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - do Ban Tuyên giáo Trung ương soạn thảo (tựa đề do Ban Biên tập đặt).
Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, cán bộ là “công bộc” của nhân dân, mỗi đảng viên, cán bộ ở bất cứ cương vị nào, làm công việc gì đều phải “vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân”. Thấm nhuần lời dạy của Người, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động BHXH tỉnh Gia Lai luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực học tập và làm theo tấm gương của Người, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.
Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ (BHXH Việt Nam) đang lưu trữ hơn 04 triệu hồ sơ hưởng BHXH và hơn 12 nghìn hồ sơ hành chính, nghiệp vụ. Mỗi năm, tăng trung bình 180.000 đến 200.000 hồ sơ hưởng BHXH; 1.200 hồ sơ hành chính, nghiệp vụ. Số lượng hồ sơ tại BHXH các tỉnh thành phố mỗi năm cũng trung bình tăng hàng nghìn hồ sơ.
Bạn bị hết dung lượng ổ cứng? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn một cách thức đơn giản để thu hồi dung lượng lưu trữ bị chiếm dụng lãng phí bởi Windows...
BHYT ở Thái Lan hình thành từ những năm 70 của thế kỷ XX với đối tượng ban đầu là người nghèo, cận nghèo và từng bước mở rộng tới các đối tượng khác. Năm 2001, Chính phủ Thái Lan chính thức có quy định về BHYT toàn dân và thực hiện thành công quy định này.
Banner trái dưới
Thời gian qua, lợi dụng trục lợi Quỹ khám, chữa bệnh BHYT đã và đang là vấn đề " nóng" trên nhiều diễn đàn, phương tiện thông tin đại chúng. Tình trạng này liên tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, trực tiếp tác động bất lợi đến công tác thực hiện chính sách BHYT, ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhóm đối tượng tham gia và thụ hưởng.
TIÊU ĐIỂM
Với bản chất tốt đẹp, vì sức khỏe - vốn quý nhất của con người, chính sách BHYT học sinh, sinh viên nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Chính vì vậy, sau 20 năm thực hiện, từ năm 2015, học sinh, sinh viên đã trở thành đối tượng bắt buộc tham gia BHYT theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.
Bảo đảm An sinh xã hội (ASXH) là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước, là chính sách cơ bản bảo đảm đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII được đánh giá là nhiệm kỳ để lại nhiều dấu ấn với việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật ASXH. Đó cũng chính là thách thức đối với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đặc biệt là năm 2017 này nếu chúng ta không xác định trước và có những truyền thông mạnh mẽ hơn để tạo được sự đồng thuận khi tiếp tục có những quy định mới mang tính đột phá, đổi mới căn bản hệ thống chính sách ASXH, hướng tới sự phát triển bền vững.
VIDEO CLIPS
DVD Ca khúc Hát về Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Get the Flash Player to see this player.
CD Ca khúc Hát về Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Get the Flash Player to see this player.
BÌNH CHỌN
Nhằm không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, bạn cho biết mục đích truy cập vào Trang thông tin điện tử Tạp chí BHXH:

Banner bên phải phía dưới 1
Banner bên phải phía dưới 2
Banner bên phải phía dưới 3