Chế độ hưởng BHYT là tổng hợp những quyền lợi mà người tham gia BHYT có thể nhận được từ việc tham gia BHYT, được giới hạn bởi những loại chi phí và mức độ chi phí mà Quỹ BHYT chi trả trong các trường hợp người tham gia BHYT sử dụng dịch vụ y tế. Kế thừa và phát triển từ quy định trong các văn bản pháp lý trước đây về BHYT (Nghị định số 299/HĐBT ngày 15/08/1992, Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/08/1998, Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/05/2005, Luật BHYT năm 2008, Luật Sửa đổi, bổ sung Luật BHYT năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan quy định phạm vi hưởng BHYT, trường hợp không được hưởng BHYT, mức hưởng BHYT và thủ tục khám, chữa bệnh BHYT làm cơ sở xem xét chế độ cho người tham gia BHYT.
Nằm giáp ranh giữa ba khu vực Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ của Việt Nam, năm qua, An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có những bước chuyển biến tích cực; trong đó, công tác BHXH, BHYT có đóng góp quan trọng. Phóng viên Tạp chí BHXH có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Minh Hải, Giám đốc BHXH tỉnh Hòa Bình.
Mỗi khi Tết đến xuân về, khi gặp nhau, người Việt Nam thường thăm hỏi nhau, chúc nhau sức khỏe dồi dào và con cái có công ăn việc làm ổn định. Khái niệm dân dã “việc làm ổn định” mang hàm ý có công ăn việc làm tử tế, có thu nhập… và như vậy, rất gần gũi với khái niệm hiện đại hiện nay “việc làm bền vững”. Vậy việc làm bền vững là thế nào, có mối quan hệ gì với ASXH ở Việt Nam, trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp đang có xu hướng gia tăng, nhất là đối với lao động trẻ, lao động mới ra trường?
Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, cán bộ là “công bộc” của nhân dân, mỗi đảng viên, cán bộ ở bất cứ cương vị nào, làm công việc gì đều phải “vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân”. Thấm nhuần lời dạy của Người, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động BHXH tỉnh Gia Lai luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực học tập và làm theo tấm gương của Người, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.
Các tin bài khác