Hiện nay, một trong những nội dung được nhiều người quan tâm đó là tính tuân thủ pháp luật BHXH chưa nghiêm, tình trạng trốn đóng, chây ỳ, nợ đọng BHXH đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi muốn đề cập đến nghĩa vụ BHXH, ý nghĩa của khoản đóng góp BHXH làm cơ sở cho việc tuân thủ Luật BHXH.
Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ (BHXH Việt Nam) đang lưu trữ hơn 04 triệu hồ sơ hưởng BHXH và hơn 12 nghìn hồ sơ hành chính, nghiệp vụ. Mỗi năm, tăng trung bình 180.000 đến 200.000 hồ sơ hưởng BHXH; 1.200 hồ sơ hành chính, nghiệp vụ. Số lượng hồ sơ tại BHXH các tỉnh thành phố mỗi năm cũng trung bình tăng hàng nghìn hồ sơ.
Việt Nam đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong phát triển BHYT toàn dân, với tỷ lệ gần 80% dân số tham gia. Trước những yêu cầu mới, Chính phủ quyết tâm đặt mục tiêu cao hơn, điều chỉnh chỉ tiêu phát triển BHYT trong giai đoạn tiếp theo, phấn đấu đạt 90% dân số tham gia vào năm 2020. Có thể khẳng định, thực hiện BHYT toàn dân sẽ là nguồn động lực lớn cho phát triển y tế, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.
Theo Luật BHXH (sửa đổi), Quỹ BHXH gồm các quỹ thành phần sau: Quỹ Ốm đau và thai sản (OĐTS); Quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) và Quỹ Hưu trí và tử tuất (HT,TT). Bên cạnh đó, Luật Việc làm quy định về Quỹ BHTN. BHXH Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức thu, chi chế độ BHTN; quản lý và sử dụng các quỹ BHXH bắt buộc, BHTN. BHXH Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về BHXH, của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với các quỹ BHXH, BHTN. Nhiều năm nay, nhìn từ góc độ tài chính, quá trình quản lý và sử dụng các quỹ nêu trên cho thấy rõ sự khác biệt về đặc trưng hoạt động của từng quỹ và được phân chia ra: Quỹ ngắn hạn bao gồm Quỹ Ốm đau và thai sản, Quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Quỹ BHTN; còn Quỹ dài hạn là Quỹ Hưu trí và tử tuất.
Cùng với tiến trình đổi mới, hội nhập sâu rộng của đất nước, trong 30 năm qua, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã và đang đóng vai trò rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Song song với việc tạo ra công ăn việc làm, công tác bảo đảm An sinh xã hội, thực hiện BHXH, BHYT cho người lao động cũng được các doanh nghiệp FDI chú trọng thực hiện. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Tạp chí BHXH đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Đình Liệu, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
Nói BHTN là một chế độ mới không hẳn đúng song so với các chế độ khác trong hệ thống BHXH thì BHTN còn khá mới mẻ. Luật BHXH 2006 lần đầu tiên đưa vào những quy định chính thức về chế độ BHTN và đến năm 2013, chế định này được quy định đầy đủ và rõ ràng hơn tại Luật Việc làm. Tuy nhiên, ở Việt Nam, trước khi có chế định BHTN, trong từng giai đoạn, Nhà nước đã ban hành những quy định về trợ cấp thôi việc đối với người lao động (NLĐ) bị mất việc làm mà có thể ít người biết tới.
Các tin bài khác