Trải qua nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng bởi quá trình biến đổi khí hậu và tác động của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh, Việt Nam hiện có hơn 25% dân cư cần sự trợ giúp xã hội, bao gồm khoảng 9,4 triệu người cao tuổi, 7,2 triệu người khuyết tật, trên 09 triệu người có vấn đề sức khỏe tâm thần, 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khoảng 1,8 triệu lượt hộ gia đình cần được trợ giúp đột xuất hàng năm... và đồng thời, có khoảng 10% hộ nghèo, 5% hộ cận nghèo. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách chăm lo đời sống, trong đó có BHYT, cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định chính trị, kinh tế - xã hội.
Sơ kết 03 năm phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Phú Yên đã đạt được một số kết quả quan trọng. Trong đó, chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT đạt tiến độ hoàn thành theo chỉ tiêu của HĐND tỉnh, BHXH Việt Nam giao, tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 16,4% so với tổng số lao động làm việc trong nền kinh tế (82.363/501.723 người); tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 79% so với dân số toàn tỉnh (710.333/896.403 người), vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh (77,3%).
Nằm ở vị trí trung tâm của tam giác kinh tế trọng điểm khu vực Đồng bằng sông Hồng, những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, công tác An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương có những bước tiến đáng ghi nhận, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn. Đặc biệt, sau 04 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, đã tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển BHXH, BHYT. Phóng viên Tạp chí BHXH có cuộc phỏng vấn đồng chí Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.
Thực hiện BHYT toàn dân là một trong những mục tiêu phấn đấu cấp Ủy đảng, chính quyền TP.Đà Nẵng khởi động từ nhiều năm trước và chính thức triển khai thực hiện vào năm 2012. Đặc biệt, kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020, cả hệ thống chính trị vào cuộc với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các cấp, Sở, Ngành, các cơ quan chuyên môn tại quận, huyện triển khai thực hiện đồng bộ, với các chương trình, kế hoạch cụ thể và giải pháp phù hợp để đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội và lộ trình bao phủ BHYT toàn dân, góp phần bảo đảm tốt hơn chính sách An sinh xã hội của Thành phố.
Các tin bài khác
<12>