Thực hiện Biên bản ghi nhớ và Kế hoạch hành động về xây năng lực cán bộ thực hiện chính sách An sinh xã hội giai đoạn 2016-2020 giữa BHXH Việt Nam và Bộ Lao động & Phúc lợi xã hội Lào, Quỹ An sinh xã hội quốc gia Lào cử đoàn cán bộ quản lý sang nghiên cứu và khảo sát về thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Việt Nam, từ ngày 20-23/3/2017. Đoàn công tác do Bà Bouahome Phommachane, Phó Tổng Giám đốc Quỹ An sinh xã hội quốc gia Lào làm Trưởng đoàn.
BHYT ở Thái Lan hình thành từ những năm 70 của thế kỷ XX với đối tượng ban đầu là người nghèo, cận nghèo và từng bước mở rộng tới các đối tượng khác. Năm 2001, Chính phủ Thái Lan chính thức có quy định về BHYT toàn dân và thực hiện thành công quy định này.
Là chương trình bảo trợ xã hội chính ở Philippines, Chương trình Đền bù cho người lao động nỗ lực bảo đảm giảm bớt đói nghèo, tổn thương và loại trừ xã hội, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động và gia đình họ, dựa trên việc làm bền vững và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động.
Diễn ra từ ngày 18-22/11/2015 tại Kuala Lumpur, Malaysia, Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 27 đánh dấu sự ra đời chính thức của Cộng đồng ASEAN năm 2015; chú trọng vào mục tiêu xây dựng Cộng đồng An ninh (ASC), Cộng đồng Kinh tế (AEC) và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội (ASCC). Cũng từ dấu mốc này, có thể thấy, An sinh xã hội khu vực ASEAN sẽ có được động lực phát triển tích cực hơn.
Khởi động từ năm 2014, hệ thống BHYT quốc gia Indonesia trở thành hệ thống BHYT quốc gia lớn nhất thế giới tính đến nay, với mục tiêu là cung cấp BHYT cho toàn bộ 250 triệu người dân. Tuy nhiên, cũng giống như các quốc gia đang phát triển khác, chương trình BHYT của Indonesia đang phải “vật lộn” với những thách thức về độ bao phủ, cũng như tính bền vững của chương trình.
Với diện tích đất rộng 710 km2, nằm ở khu vực Đông Nam Á, Singapore là một trong những đất nước nhỏ nhất thế giới. Mặc dù diện tích khiêm tốn nhưng với nền kinh tế thương mại tự do, lực lượng lao động chất lượng cao và hệ thống An sinh xã hội tiên tiến, Singapore đã thực sự có được một vị thế rất vững chắc trên thế giới.
Các tin bài khác