Kỷ niệm 15 Ngày thành lập (23/12/1998 - 23/12/2013), Tạp chí BHXH tổ chức biên tập xuất bản cuốn sách "Sức sống tuổi trăng rằm", theo Giấy phép xuất bản số 394-2013/CXB/19/04-31/VHTT, do Nhà xuất bản Văn hóa - thông tin thẩm định xuất bản tháng 11/2013. Cuốn sách do Tiến sĩ Dương Văn Thắng, Tổng Biên tập làm chủ biên cùng tập thể tác giả của Tạp chí BHXH biên soạn. Ban Biên tập Tạp chí BHXH trân trọng giới thiệu và đề nghị bạn đọc trích dẫn đầy đủ nguồn khi sử dụng nội dung, tư liệu từ cuốn sách này. Bạn đọc có nhu cầu tham khảo, trích dẫn theo nguyên bản cuốn sách xin liên hệ trực tiếp với Tòa soạn. Trân trọng cám ơn!
Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2015), được sự chỉ đạo của TS.Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, dưới sự chủ biên của TS.Dương Văn Thắng, Tổng Biên tập cùng sự tham gia biên soạn của tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên Tạp chí BHXH cuốn sách "Đổi mới và Phát triển BHXH ở Việt Nam" đã được xuất bản theo Giấy phép số 2417-2014/CXB/17-209/VHTT và Quyết định xuất bản số 1623/VHTT-KH, ngày 26/11/2014 của Nhà Xuất bản Văn hóa - Thông tin. Ban Biên tập Tạp chí BHXH trân trọng giới thiệu và đề nghị bạn đọc trích dẫn đầy đủ nguồn khi sử dụng tư liệu trong cuốn sách. Bạn đọc có nhu cầu tham khảo, trích dẫn theo nguyên bản cuốn sách liên hệ trực tiếp với Tòa soạn. Trân trọng cám ơn!