Cập nhật: 17 giờ 37 phút ngày 30/03/2017
Sáng ngày 24/3/2017, BHXH Việt Nam tổ chức họp giao ban quý I/2017. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Nguyễn Minh Thảo, Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.
Sáng ngày 24/3/2017, BHXH Việt Nam tổ chức họp giao ban quý I/2017. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Nguyễn Minh Thảo, Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “…tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Bắt đầu từ số này Tạp chí BHXH giới thiệu Phần thứ Nhất các nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh - tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - do Ban Tuyên giáo Trung ương soạn thảo (tựa đề do Ban Biên tập đặt).
Chế độ hưởng BHYT là tổng hợp những quyền lợi mà người tham gia BHYT có thể nhận được từ việc tham gia BHYT, được giới hạn bởi những loại chi phí và mức độ chi phí mà Quỹ BHYT chi trả trong các trường hợp người tham gia BHYT sử dụng dịch vụ y tế. Kế thừa và phát triển từ quy định trong các văn bản pháp lý trước đây về BHYT (Nghị định số 299/HĐBT ngày 15/08/1992, Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/08/1998, Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/05/2005, Luật BHYT năm 2008, Luật Sửa đổi, bổ sung Luật BHYT năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan quy định phạm vi hưởng BHYT, trường hợp không được hưởng BHYT, mức hưởng BHYT và thủ tục khám, chữa bệnh BHYT làm cơ sở xem xét chế độ cho người tham gia BHYT.
Hiện nay, một trong những nội dung được nhiều người quan tâm đó là tính tuân thủ pháp luật BHXH chưa nghiêm, tình trạng trốn đóng, chây ỳ, nợ đọng BHXH đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi muốn đề cập đến nghĩa vụ BHXH, ý nghĩa của khoản đóng góp BHXH làm cơ sở cho việc tuân thủ Luật BHXH.
Thực hiện định hướng của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo đảm An sinh xã hội toàn dân, việc phát triển BHXH tự nguyện của người lao động khu vực phi chính thức đã được triển khai thực hiện ở nước ta từ khá sớm, được Luật BHXH năm 2006 quy định thực hiện từ năm 2008, sửa đổi năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 134/NĐ-CP, ngày 29/12/2015 quy định chi tiết về BHXH tự nguyện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01, ngày 18/02/2016 quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành về BHXH tự nguyện. Hệ thống văn bản pháp quy về BHXH tự nguyện đã khá đầy đủ, nhưng việc tổ chức thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, bất cập.
Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn sử dụng dòng lệnh để tăng tốc Internet mà không cần cài đặt thêm các phần mềm của bên thứ ba.
Thực hiện Biên bản ghi nhớ và Kế hoạch hành động về xây năng lực cán bộ thực hiện chính sách An sinh xã hội giai đoạn 2016-2020 giữa BHXH Việt Nam và Bộ Lao động & Phúc lợi xã hội Lào, Quỹ An sinh xã hội quốc gia Lào cử đoàn cán bộ quản lý sang nghiên cứu và khảo sát về thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Việt Nam, từ ngày 20-23/3/2017. Đoàn công tác do Bà Bouahome Phommachane, Phó Tổng Giám đốc Quỹ An sinh xã hội quốc gia Lào làm Trưởng đoàn.
Trải qua nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng bởi quá trình biến đổi khí hậu và tác động của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh, Việt Nam hiện có hơn 25% dân cư cần sự trợ giúp xã hội, bao gồm khoảng 9,4 triệu người cao tuổi, 7,2 triệu người khuyết tật, trên 09 triệu người có vấn đề sức khỏe tâm thần, 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khoảng 1,8 triệu lượt hộ gia đình cần được trợ giúp đột xuất hàng năm... và đồng thời, có khoảng 10% hộ nghèo, 5% hộ cận nghèo. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách chăm lo đời sống, trong đó có BHYT, cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định chính trị, kinh tế - xã hội.
Thời gian qua, lợi dụng trục lợi Quỹ khám, chữa bệnh BHYT đã và đang là vấn đề " nóng" trên nhiều diễn đàn, phương tiện thông tin đại chúng. Tình trạng này liên tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, trực tiếp tác động bất lợi đến công tác thực hiện chính sách BHYT, ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhóm đối tượng tham gia và thụ hưởng.
“Trong số gần 20 triệu người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) thì nông dân, ngư dân, lao động tự do chiếm đa số” - ông Lê Văn Phúc, Phó trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) chia sẻ.
VIDEO CLIPS
DVD Ca khúc Hát về Bảo hiểm xã hội Việt Nam..
Get the Flash Player to see this player.
CD Ca khúc Hát về Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Get the Flash Player to see this player.
Văn nghệ chào mừng 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Get the Flash Player to see this player.
BÌNH CHỌN
Nhằm không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, bạn cho biết mục đích truy cập vào Trang thông tin điện tử Tạp chí BHXH:

Banner bên phải phía dưới 1
Banner bên phải phía dưới 2