Thứ Ba, 05/01/2016, 9:19 GMT+7

Cải cách, phát triển chương trình đền bù cho người lao động tại Phillippines

Là chương trình bảo trợ xã hội chính ở Philippines, Chương trình Đền bù cho người lao động nỗ lực bảo đảm giảm bớt đói nghèo, tổn thương và loại trừ xã hội, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động và gia đình họ, dựa trên việc làm bền vững và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động.

Chương trình Đền bù cho người lao động
Ủy ban Đền bù cho người lao động, Quỹ Bảo hiểm Nhà nước được thành lập ngày 01/01/1975 theo Nghị định 626 của Tổng thống nhằm thành lập, thực hiện và phối hợp các chính sách của Chương trình Đền bù cho người lao động; chức năng của Ủy ban là hoạch định, bổ sung, sửa đổi chính sách của Chương trình. Trực thuộc Vụ  Lao động và Việc làm (DOLE), Ủy ban điều phối, hướng dẫn chính sách; cập nhật, bổ sung những trợ cấp mới sau khi thực hiện nghiên cứu, thống kê cần thiết, trình Chủ tịch phê duyệt, quy định số tiền cần đóng.
Hội đồng Quản trị của Ủy ban do Bộ trưởng Lao động làm Chủ tịch; các thành viên bao gồm lãnh đạo của Hệ thống Bảo hiểm Chính phủ (GSIS), Hệ thống ASXH Philippines (SSS), Bộ Y tế. Giám đốc Điều hành của Ban Thư ký Ủy ban gồm 02 thành viên, một đại diện cho người lao động, một đại diện cho chủ sử dụng lao động (do Ban Lãnh đạo chỉ định).
Chương trình Đền bù cho người lao động cung cấp cho người lao động sự bảo đảm khi bị mất thu nhập do không may ốm đau, tàn tật hoặc tử vong, cả trong khu vực tư nhân và Nhà nước. SSS quản lý Chương trình cho khu vực tư nhân; còn GSIS quản lý Chương trình cho khu vực Nhà nước, kể cả lực lượng quân đội, cảnh sát, người coi tù, lực lượng phòng cháy, chữa cháy, thành viên của ngành tư pháp và các Ủy ban theo Luật định. Chương trình thay thế cho quy định cũ về đền bù cho người lao động theo Luật Đền bù cho người lao động tồn tại từ năm 1927 (tại Luật này, chủ sử dụng lao động có trách nhiệm đền bù cho người lao động).
Cải cách trợ cấp, phát triển nền tảng đền bù cho người lao động
 Ủy ban Đền bù cho người lao động cam kết phát triển, thực hiện các chính sách liên quan để tăng cường bảo vệ xã hội cho người lao động cả khu vực tư nhân và Nhà nước, bằng cách bảo đảm khả năng tiếp cận các dịch vụ ASXH đầy đủ, có chất lượng cho người lao động.
Các lĩnh vực cải cách chính về Đền bù cho người lao động
Để đáp ứng yêu cầu đầy đủ, công bằng của các chế độ trợ cấp, Ủy ban tập trung vào ba lĩnh vực chính:
- Sự tương đương của các mức trợ cấp: Do cơ quan quản lý người lao động, mức phí, số lượng khách hàng mục tiêu ở khu vực tư nhân và Nhà nước khác nhau, nên mức chi trả trợ cấp ở Chương trình Đền bù cho người lao động cũng khác nhau. Để bảo đảm tính khả thi nhất có thể, Ủy ban xem xét, cập nhật các chính sách cũ để giải quyết sự chênh lệch về các mức trợ cấp.
- Tăng mức trợ cấp: Ủy ban cũng xem xét lại các chế độ trợ cấp hiện hành để xác định sự tương xứng của mức trợ cấp, như một sự thay thế thu nhập, có tính đến các yếu tố như tiền lương tối thiểu, chuẩn nghèo theo đầu người/gia đình.
- Mở rộng các chế độ trợ cấp: Như đã cam kết, Ủy ban phát triển các chế độ trợ cấp mới hoặc theo các chương trình chuẩn về thực tiễn hiệu quả như ở các quốc gia khác.
Cải cách trợ cấp dưới thời Tổng thống Pnoy
- Mức trợ cấp tương đương nhau:
Từ năm 2011 đến nay, việc xem xét lại các chế độ trợ cấp Đền bù cho người lao động  đã được thực hiện; theo đó, 06 chế độ được tăng lên hoặc hợp lý hóa để tạo sự tương đương giữa các mức trợ cấp cho người lao động ở khu vực tư nhân và Nhà nước. Hầu hết các chế độ trợ cấp không được xem xét lại hoặc không được tăng lên kể từ thập niên 1980, 1990; đặc biệt, việc tăng mức trợ cấp được tập trung cho khu vực Nhà nước do các chế độ trợ cấp của khu vực này đã không tăng trong nhiều năm do thâm hụt Quỹ Đền bù cho người lao động tại GSIS. Ví dụ, trợ cấp ốm đau hoặc thương tật toàn bộ tạm thời tăng mức tối đa từ 90 Php (được áp dụng từ năm 1987) lên 200 Php, trong khi mức này áp dụng cho người lao động khu vực tư nhân từ năm 1996; hay trợ cấp mai táng từ 3.000 Php (1987) tăng lên 10.000 Php, trong khi mức này áp dụng cho người lao động khu vực tư nhân từ năm 1997.
Một chế độ mới được đưa vào thực hiện cho người lao động khu vực Nhà nước là trợ cấp cho người chăm sóc 575 Php/tháng; tại khu vực tư nhân, đã thực hiện cho người lao động chế độ này từ năm 1991. Đây là chế độ bổ sung cung cấp cho tất cả các đối tượng thụ hưởng các chế độ trợ cấp thương tật vĩnh viễn một phần hoặc toàn bộ, bất kể họ cần người chăm sóc hay không. Mức phí trả cho bác sỹ tăng thêm 50 Php - 60 Php cho khu vực Nhà nước, chính sách này được thực hiện từ năm 1984, hiện tại đã tương đương với khu vực tư nhân. Theo đó, phí cho lần đi khám đầu tiên đến bác sỹ đa khoa là 100 Php, cho những lần tiếp theo là 80 Php; đối với bác sĩ chuyên khoa phí cho lần đi khám đầu tiên là 150 Php và cho những lần tiếp theo là 100 Php.
Ngoài ra, hai chế độ trong khu vực Nhà nước đang ngừng chi trả, đó là trợ cấp tuất (chỉ chi trợ cấp 05 năm đầu, áp dụng từ năm 2004) và trả chi phí y tế cho các dịch vụ tương tự phục hồi chức năng. Hai chế độ này đang được xem xét để tiếp tục được hưởng giống như khu vực tư nhân đang áp dụng. GSIS ngừng chi trả 02 chế độ này như một phần của chính sách để giải quyết sự thâm hụt Quỹ BHXH.
Ngoài ra, có một số chính sách tiếp tục được xem xét hoặc đã lên kế hoạch xem xét để tạo sự tương đương giữa các chế độ trợ cấp trong lĩnh vực tư nhân và Nhà nước, đó là:
+ Tỷ lệ chi trả thống nhất đối với một số phí khám bệnh và xét nghiệm nhất định. Điều này cũng đã được đệ trình để Tổng thống phê duyệt nhưng đang chờ nghiên cứu, tính toán từ SSS để thực hiện mức giá mới đối với 05 xét nghiệm/khám bệnh.
+ Xem xét lại các công thức tính toán đối với trợ cấp hưu trí của Chương trình Đền bù cho người lao động cho cả khu vực tư nhân và Nhà nước.
- Xem xét lại Luật GSIS để cho phép người lao động khu vực công được nhận trợ cấp đồng thời từ GSIS và Chương trình Đền bù cho người lao động. Hiện nay, các khoản trợ cấp Đền bù cho người lao động cao hơn so với những khoản trợ cấp theo Luật SSS cho trường hợp tương tự do, đây cũng là lý do cần phải xem xét lại Luật SSS.
- Tăng mức trợ cấp:
Sau khi đưa mức trợ cấp ở khu vực tư nhân và Nhà nước về ngang nhau, Ủy ban Đền bù cho người lao động bắt tay vào việc tăng mức trợ cấp cho những chế độ này. Ví dụ, trợ cấp mai táng tăng lên 20.000 Php vào năm 2014, cho cả khu vực tư nhân và Nhà nước, sau khi đã thành công trong việc cân bằng chúng ở mức 10.000 Php trong năm 2013. Do mai táng phí là khoản trợ cấp một lần nên Ban Thư ký của Ủy ban đang tiến hành nghiên cứu để có thể tăng thêm 10.000 Php (tổng cộng là 30.000 Php/mai táng phí) và dự kiến sẽ áp dụng từ năm 2016. Trợ cấp hưu trí Đền bù cho người lao động cho khu vực tư nhân đã tăng thêm 20-25% từ năm 2013. Hiện tại, Ủy ban chấp thuận áp dụng các công thức của SSS trong việc tính toán tiền trợ cấp hưu trí cho các thành viên để sử dụng trong tính toán tiền trợ cấp hưu trí của Chương trình Đền bù cho người lao động cho khu vực công lập.
Một trợ cấp khác cũng được tăng đó là mở rộng các dịch vụ phục hồi chức năng cho người lao động nhận trợ cấp ốm đau từ Chương trình Đền bù cho người lao động. Trước đó, trợ cấp này chỉ cấp cho người khuyết tật vĩnh viễn. Việc thực hiện các khoản trợ cấp phục hồi chức năng cho người lao động từ Chương trình Đền bù cho người lao động là cần thiết, nhằm giảm thiểu hoặc ngăn ngừa, thương tật vĩnh viễn và rút ngắn thời gian phục hồi thương tật để trở lại làm việc. Việc tăng số lượng các bệnh viện đối tác trong khu vực để cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng; xác định các dịch vụ phục hồi chức năng mới để phục vụ cho các dạng tàn tật và suy giảm chức năng khác nhau cũng được Chương trình tăng lên; các khoản trợ cấp đi lại, bữa ăn của người phục hồi chức năng do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tăng từ 1.800 Php lên 2.500 Php/tháng.
- Các chế độ Đền bù cho người lao động để mở rộng bao phủ:
Dựa vào điểm chuẩn về thực tiễn hiệu quả về đền bù cho người lao động tại các quốc gia khác, Ủy ban Đền bù cho người lao động đang xem xét để mở rộng bao phủ cho người lao động tự do và thành viên tự nguyện của SSS thuộc Chương trình Đền bù cho người lao động vì hiện tại họ không tham gia. Một điều quan trọng khác trong việc mở rộng trợ cấp Đền bù cho người lao động là chấp nhận một chương trình thanh toán bệnh viện thay cho việc chi trợ cấp y tế của Chương trình Đền bù cho người lao động, tương tự như cách mà Philhealth đang trả cho các thành viên của mình. Điều này sẽ giảm thiểu việc tự trả tiền túi của các thành viên Chương trình.
Dựa trên một nghiên cứu, DOLE đang xem xét khả năng áp dụng phương thức tương tự Philhealth để chi trả chế độ y tế Đền bù cho người lao động, nhằm thay thế phương thức hiện tại đối với việc bồi hoàn chi phí y tế do tự bỏ tiền túi (phương thức bồi hoàn hiện tại của Chương trình Đền bù cho người lao động kém hấp dẫn, tốn thời gian xử lý yêu cầu trợ cấp y tế).

Những cải cách trong tương lai
Đang có một số cải cách khác về các chế độ trợ cấp đang và sẽ được thực hiện trong tương lai để mức trợ cấp ở khu vực tư nhân - Nhà nước tương đương nhau; tăng mức trợ cấp của Chương trình Đền bù cho người lao động.
Các cơ quan có liên quan đang nghiên cứu để mức trả cho các chi phí kiểm tra chẩn đoán, xét nghiệm thuộc chế độ y tế của Chương trình Đền bù cho người lao động tại khu vực tư nhân - Nhà nước tương đương nhau.
Trợ cấp hưu trí từ Chương trình Đền bù cho người lao động tại khu vực tư nhân - Nhà nước cũng cần được xem xét lại để đồng bộ hóa các khoản trợ cấp (những cải cách này cũng bao gồm đề xuất tăng 10% cho toàn bộ chế độ trợ cấp hưu trí Đền bù cho người lao động trong khu vực Nhà nước).
Về tăng mức trợ cấp, Hội đồng Quản trị của Ủy ban Đền bù cho người lao động gần đây đã tăng mức trợ cấp ốm đau cho khu vực tư nhân với mức tối thiểu từ 10 Php lên 110/Php ngày; mức tối đa từ 200 Php lên 480 Php/ngày và đang đề xuất, trình lên Tổng thống phê duyệt.
Năm 2013, mức phí trả cho bác sĩ ở khu vực tư nhân - Nhà nước đã tương đương nhau. Hiện tại, Chương trình Đền bù cho người lao động đang xem xét tăng mức này; bên cạnh đó, xem xét tăng tiền trợ cấp người chăm sóc và khả năng tăng tiền trợ cấp mai táng lên 30.000 Php./.
Tường Vân
Ban Hợp tác Quốc tế, BHXH Việt Nam


Gửi bình luận của bạn

TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất