Thứ Năm, 01/12/2011, 9:12 GMT+7

Triển khai quy định mới về quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và tập huấn công tác kiểm tra

Trong 02 ngày (28,29/11/2011), tại TP. Hồ Chí Minh, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai quy định quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và tập huấn nghiệp vụ kiểm tra. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Vụ Kinh tế, tổng hợp, Văn phòng Chính phủ,Vụ BHYT, Bộ Y tế, Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ, Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH, Viện Khoa học xét xử, Toà án nhân dân tối cao, lãnh đạo một số Ban nghiệp vụ của BHXH Việt Nam, Giám đốc, Phó Giám đốc và các trưởng phòng nghiệp vụ liên quan của BHXH các tỉnh, thành phố... TS. Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì Hội nghị.

TS. Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
TS. Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Thu, Ban Cấp Sổ thẻ đã trình bày những nội dung cơ bản Quy định quản lý Thu, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Quy định này cập nhật và hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo thống nhất đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ liên quan thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, khắc phục những bất cập của hệ thống phần mềm hiện nay, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hoá thủ tục theo Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ và đòi hỏi từ thực tế. Đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thu, sổ, thẻ để phát huy các kinh nghiệm quản lý, áp dụng các quy định pháp luật có liên quan về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực. Văn bản này đã tập hợp và hội tụ những căn cứ để mỗi cán bộ BHXH nói chung; cán bộ làm công tác thu, cấp sổ BHXH, BHYT nói riêng giải quyết công việc. Quy định cũng đã xác định và quy định rõ các thủ tục, hồ sơ để các đơn vị, chủ sử dụng lao động dễ dàng khi thực hiện. Để triển khai thực hiện tốt Quy định này, yêu cầu đặt ra BHXH Việt Nam tiến hành hoàn thiện phần mềm, sửa đổi, nâng cấp phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý thu, cấp sổ, thẻ; thông tin báo cáo, lưu dữ liệu; sau khi thí điểm, nghiệm thu đưa vào áp dụng trên toàn quốc từ 01/04/2012. Nâng cấp hệ thống máy tính. Tập huấn toàn quốc sau khi hoàn thiện phần mềm. Đôn đốc, giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện. Tổ chức cán bộ thu, cấp sổ, thẻ ở BHXH huyện; thành lập Tổ thẩm định để giải quyết hồ sơ đề nghị cấp sổ BHXH cho người lao động có thời gian công tác trước năm1995, hồ sơ đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 8 Thông tư số 03/2010/TTLT- BNV-BTC-BLĐTBXH và hồ sơ điều chỉnh nội dung đã ghi trong sổ BHXH thời gian trước ngày 01/01/2009, cấp lại sổ BHXH do thay đổi nhân thân. Triển khai công nghệ thông tin. Thực hiện các quy định về quản lý nghiệp vụ từ 01/01/2012.

TS. Nguyễn Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xét xử TANDTC  hướng dẫn thủ tục hồ sơ khời kiện các đơn vị nợ BHXH
TS. Nguyễn Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xét xử TANDTC hướng dẫn thủ tục hồ sơ khời kiện các đơn vị nợ BHXH

Hội nghị được nghe TS. Nguyễn Văn Cường, Thẩm phán, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xét xử Toà án nhân dân tối cao trình bày chuyên đề "Một số vấn đề về sự tham gia tố tụng với tư cách nguyên đơn trong vụ án lao động và bị đơn trong vụ án hành chính của cơ quan BHXH". Đối với tham gia tố tụng với tư cách nguyên đơn trong các vụ án lao động thì BHXH tỉnh, huyện có đầy đủ tư cách đứng nguyên đơn khởi kiện, người đại diện theo pháp luật là Giám đốc BHXH tỉnh hoặc Giám đốc BHXH huyện. Người đại diện theo pháp luật có thể uỷ quyền cho người khác thay mặt tham gia tố tụng. Căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, Giám đốc BHXH tỉnh có thể quy định cụ thể trường hợp BHXH tỉnh, BHXH huyện đứng nguyên đơn khởi kiện. Hướng dẫn trình tự khởi kiện như: Lập hồ sơ khởi kiện (đơn khởi kiện, tài liệu chứng minh tư cách nguyên đơn và người đại diện hợp pháp, tài liệu chứng minh tư cách bị đơn, tài liệu làm căn cứ xác định tranh chấp và thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện..); Quy trình nộp đơn khởi kiện; Về án phí và tạm ứng án phí; Tham gia tố tụng; Thi hành án. Đối với trường hợp tham gia tố tụng với tư cách bị đơn trong các vụ án hành chính, cơ quan BHXH tham gia tố tụng với tư cách bị đơn là do cá nhân, tổ chức khởi kiện theo quy định do không nhất trí về việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT hoặc không nhất trí với quyết định, hành vi trong thực hiện pháp luật BHXH, pháp luật BHYT của cơ quan BHXH. Các vụ khởi kiện việc này thường là vụ án hành chính, được giải quyết theo thủ tục giải quyết các vụ án hành chính theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Hướng dẫn cách thức thu thập tài liệu; tham gia tố tụng...

 Các đại biểu tham dự Hội nghị với tinh thần nghiêm túc

Sau buổi họp toàn thể, Hội nghị đã chia thành 03 nhóm thảo luận chuyên đề sâu theo theo các lĩnh vực quy định trong các văn bản mới, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận sôi nổi những nội dung trong Quy định quản lý thu; những điểm mới trong quy định cấp sổ, thẻ: Quy định cấp và sử dụng phôi bìa sổ BHXH, thẻ BHYT; Quy định cấp và quản lý sử dụng sổ BHXH; hướng dẫn những nội dung cơ bản của Quyết định số 945/QĐ-BHXH ngày 19/09/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về mẫu sổ BHXH mới, thay thế mẫu sổ BHXH quy định tại Quyết định số 3339/QĐ-BHXH, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. Tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, hướng dẫn những nội dung cơ bản Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22/11/2011 Quy định về công tác kiểm tra của BHXH Việt Nam... Đồng chí Phó TGĐ Đỗ Văn Sinh và lãnh đạo các Ban nghiệp vụ liên quan đã giải đáp các ý kiến của BHXH các tỉnh, thành phố về những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động nghiệp vụ.

Ngoài ra, các đại biểu dự hội nghị tham gia ý kiến về Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của đại lý thu BHXH, BHYT; Dự thảo Bộ mã quản lý.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc TS. Đỗ Văn Sinh đã biểu dương các đại biểu tham dự hội nghị đã làm việc với một tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, hiệu quả hoàn thành các nội dung chương trình của hội nghị đề ra. ĐỒng chí Phó Tổng Giám đốc yêu cầu, Ban soạn thảo tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản. Ngay sau hội nghị này, BHXH các tỉnh, thành phố triển khai quán triệt Quyết định 1111 và các văn bản liên quan đến từng cán bộ, công chức viên chức; soạn thảo quy trình để triển khai thực hiện triển khai Quyết định 1111 và Quyết định 945 trong nội bộ với 03 nguyên tắc: không được thêm thủ tục; không được tăng thời gian giải quyết các chế độ, chính sách, cấp sổ, thẻ BHYT…trong đó quy định rõ trách nhiệm và thời gian giải quyết của từng chuyên viên trong các khâu công việc. Công khai bộ thủ tục quy trình cho người lao động, đơn vị sử dụng và người dân được biết. Tổ chức tập huấn cho các đơn vị sử dụng lao động. Quyết tâm thực hiện tốt các quy định về quản lý nghiệp vụ theo Quyết định số 1111 từ ngày 01/01/2012. Cùng với đó, BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao hoàn thiện bộ hồ sơ quy định về khởi kiện. Trước mắt, BHXH các địa phương phối làm việc với Tòa án tỉnh có văn bản liên ngành phối hợp trong khởi kiện. Từ nay tới cuối năm, khối lượng công việc rất lớn, BHXH các tỉnh, thành phố phải tập trung phấn đấu quyết liệt để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.    


Hải Hồng

Gửi bình luận của bạn

TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất