Thứ Sáu, 22/02/2013, 0:34 GMT+7

BHXH Việt Nam: Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý

Vừa qua, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 174/QĐ-BHXH về quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý các phòng chuyên môn và BHXH cấp huyện thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý các phòng chuyên môn và BHXH cấp huyện thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc BHXH tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tiêu chuẩn chung: Thực hiện theo quy định về tiêu chuẩn chung của cán bộ quản lý tại Mục A Phần II Quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-BHXH ngày 01/9/2009 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Quyết định chỉ rõ tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc BHXH tỉnh và Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện: theo đó, yêu cầu có trình độ đại học hoặc trên đại học; đã được đào tạo, bỗi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước ngạch chuyên viên trở lên…

Điều kiện về tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý là tuổi đời bổ nhiệm lần đầu không quá 55 đối với nam, không quá 50 đối với nữ. Trường hợp cán bộ hiện đang giữ chức vụ do nhu cầu điều động và bổ nhiệm chức vụ mới tương đương thì không hạn chế về độ tuổi; nằm trong quy hoạch của chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương với chức danh bổ nhiệm; có thâm niên công tác trong Ngành ít nhất 03 năm không kể thời gian tập sự; có đầy đủ hồ sơ cá nhân, lý lịch được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, không vi phạm Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị; không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm vị trí cán bộ quản lý theo quy định của pháp luật; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra Quyết định cũng chỉ rõ yêu cầu hiểu biết, năng lực đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc BHXH tỉnh và Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện./.


Thái Dương

Gửi bình luận của bạn

TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất