Thứ Ba, 07/03/2017, 15:12 GMT+7

Xây dựng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH, Luật BHYT thuộc lĩnh vực y tế

ảnh minh họa
Bộ Y tế đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH và Luật BHYT thuộc lĩnh vực y tế

Theo đó, Thông tư này quy định về:Danh mục bệnh, thẩm quyền xác định bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần.
Việc lập hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng BHXH đối với người lao động và thân nhân.
 Việc cấp giấy ra viện, giấy chứng sinh, trích sao hồ sơ bệnh án, tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy xác nhận nghỉ dưỡng thai, giấy xác nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.
 
Danh mục bệnh, thẩm quyền xác định bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần, nêu rõ các bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần; Thẩm quyền xác định hưởng chế độ BHXH một lần; Giấy tờ xác định người bị bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần.
Liên quan đến khám giám định để hưởng BHXH, Thông tư quy định về Hồ sơ giám định, các trường hợp giám định (do tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp; giám định để thực hiện chế độ hưu trí, tử tuất);  Trách nhiệm lập hồ sơ; Trình tự giám định y khoa, Thời hạn giám định; Thẩm quyền thực hiện giám định y khoa; Tiếp nhận hồ sơ giám định y khoa;  Quy trình giám định y khoa;  Đánh giá mức suy giảm khả năng lao động
Thông tư cũng quy định nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH;  Hình thức cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; Thủ tục cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. 
Liên quan đến đến thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT, một số quy định được sửa đổi, bổ sung. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Điều 8 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT - BYT - BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT về Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT; 
Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT - BYT - BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT về thanh toán BHYT trong một số trường hợp.  
Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT về thủ tục chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT
Sửa đổi điểm c Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Sửa đổi điểm b Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 05/2016/TT-BYT ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú...
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây

Lê Công

Gửi bình luận của bạn

TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất