Thứ Ba, 14/03/2017, 16:12 GMT+7

Hội nghị công tác khám, chữa bệnh BHYT năm 2017

Sáng ngày 14/3/2017, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị khám, chữa bệnh BHYT năm 2017. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Y tế; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và lãnh đạo các bệnh viện tuyến Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương nhấn mạnh, năm 2016, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT với sự tham gia tích cực của các bệnh viện trực thuộc Bộ. Ngành Y tế và BHXH đã phối hợp tổ chức tốt công tác KCB và thanh toán chi phí điều trị cho gần 150 triệu lượt người bệnh BHYT với chi phí gần 70.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng tại 21 bệnh viện Trung ương trực thuộc Bộ Y tế đã điều trị cho gần 2 triệu lượt người bệnh với chi phí thanh toán từ quỹ BHYT xấp xỉ 8.000 tỷ đồng. Toàn quốc đã áp dụng giá dịch vụ y tế theo Thông tư 37/TTLT-BYT-BTC, trong đó các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị tự chủ và 32 tỉnh, thành phố đã áp dụng giá dịch vụ có kết cấu phụ cấp trực, phẫu thuật thủ thuật và tiền lương. Hệ thống thông tin giám định BHYT được thiết lập và đi vào hoạt động, kết nối gần 100% cơ sở KCB trên toàn quốc với cơ quan BHXH theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo phục vụ công tác quản lý KCB, giám định và thanh toán BHYT. Hội nghị lần này với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế cùng với các đơn vị của BHXH Việt Nam nhằm đánh giá kết quả công tác khám, chữa bệnh BHYT năm 2016 và phương hướng phối hợp, triển khai công tác KCB BHYT năm 2017.
Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác khám, chữa bệnh BHYT năm 2016 các bệnh viện tuyến Trung ương tại TP Hà Nội của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán Đa tuyến khu vực phía Bắc, năm 2016, Trung tâm đã khí hợp đồng KCB BHYT với 22 cơ sở KCB tuyến Trung ương (21 bệnh viện) trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó có 03 bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt (Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Trung ương quân đội 108; Bệnh viện Việt Đức); 01 bệnh viện đa khoa hạng 1 (Bệnh viện E); 17 bệnh viện chuyên khoa hạng 1; 01 bệnh viện chuyên khoa hạng 2; 05 bệnh viện có đăng ký KCB ban đầu, bảo đảm quyền lợi cho 1,9 triệu lượt bệnh nhân khám và điều trị theo chế độ BHYT tăng 20,29% so với năm 2015 với chi phí thanh toán BHYT 7.783 tỷ đồng. Các cơ sở KCB đã tích cực cải cách thủ tục hành chính, một số cơ sở KCB đã giảm tình trạng nằm ghép, thời gian chờ đợi trong KCB. Năm 2016, chi phí thuốc chiếm 42,5%. Một số cơ sở KCB đã chú trọng hơn đến việc sử dụng thuốc tiết kiệm và có hiệu quả. Việc áp dụng Thông tư liên tịch số 37/TTLT-BHYT-BTC gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tuy nhiên các cơ sở KCB cơ bản đã bảo đảm quyền lợi cho bệnh nhân, sử dụng thống kê chi phí dịch vụ kỹ thuật đúng quy định, việc sử dụng dịch vụ kỹ thuật được kiểm soát tốt, chưa phát hiện tăng tần suất chỉ định. Các cơ sở KCB ngày càng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trong công tác đấu thầu, năm 2016 Trung tâm tham gia tất cả các công đoạn trong lựa chọn nhà thầu mua thuốc. Các cơ sở KCB đã tích cực, khẩn trương, nâng cấp, phối hợp tốt với Trung tâm triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT. Phần lớn cơ sở KCB đã thực hiện thống nhất các danh mục dùng chung, 22/22 cơ sở KCB đã thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu chỉ đạo của Chính phủ.
Nhìn chung, việc tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT năm 2016 với các cơ sở KCB đã thực hiện đúng các quy định, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở KCB với Trung tâm, chấp hành tốt các điều khoản đã thoả thuận theo hợp đồng đã ký kết, thực hiện tốt công tác KCB BHYT, bảo đảm quyền lợi bệnh nhân BHYT, kiểm soát tốt chi phí KCB, chưa phát hiện tình trạng trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT. Thông qua công tác tham gia đấu thầu, công tác giám định, chi phí KCB được kiểm soát tốt, bảo đảm tiết kiệm, hợp lý, đúng các quy định hiện hành. Đặc biệt, các cơ sở KCB đã tích cực phối hợp trong việc thực hiện liên thông dữ liệu quản lý, giám định và thanh toán chi phí KCB trên hệ thống giám định điện tử…
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cơ chế thanh, quyết toán dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế, chi phi thuốc công tác phối hợp trong liên thông dữ liệu trên hệ thống giám định điện tử bảo đảm an toàn, đầy đủ phù hợp với thực tiễn và bảo đảm quyền lợi cho bệnh nhân…
Ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến Trung ương tại TP Hà Nội trong thời gian qua, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn thông tin, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 416/QĐ-BHXH quy định mới chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc và Quyết định số 418/QĐ-BHXH về việc chuyển giao nhiệm vụ kí kết, thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với các bệnh viện Trung ương trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội. Vì vậy, đồng chí Phạm Lương Sơn mong muốn và tin tưởng, với sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các đơn vị liên quan, sẽ tạo ra sự thống nhất cao trong tổ chức khám, chữa bệnh BHYT nói chung và ứng dụng CNTT trong quản lý KCB, giám định và thanh toán BHYT nói riêng./.


Gửi bình luận của bạn

TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất