Thứ Ba, 19/04/2011, 16:16 GMT+7

Những quy định về thẻ BHYT

Cơ sở pháp lý: Luật BHYT; Nghị định 62/2009/NĐ-CP; Thông tư 09/2009/TTLT-BYT-BTC.

1. Quy định về thẻ BHYT?

Thẻ BHYT được cấp cho người tham gia BHYT và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về BHYT theo quy định của pháp luật.
- Mỗi người chỉ được cấp 01 thẻ BHYT.
- Thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng được quy định như sau:
+ Đối với người tham gia BHYT tự nguyện đóng BHYT liên tục kể từ lần thứ hai trở đi hoặc người tham gia BHYT bắt buộc thì thẻ BHYT có giá trị kể từ ngày đóng BHYT.
+ Đối với người tham gia BHYT tự nguyện đóng BHYT lần đầu hoặc đóng BHYT không liên tục thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT; riêng đối với quyền lợi về dịch vụ kỹ thuật cao thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 180 ngày kể từ ngày đóng BHYT.
+ Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi.
- Thẻ BHYT không có giá trị sử dụng trong các trường hợp: Thẻ đã hết thời hạn sử dụng; Thẻ bị sửa chữa, tẩy xoá; Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia BHYT.
- Tổ chức BHYT quy định mẫu thẻ BHYT, quản lý thẻ BHYT thống nhất trong cả nước.

2. Thủ tục cấp thẻ BHYT được quy định như thế nào?

- Hồ sơ cấp thẻ BHYT bao gồm:
+ Văn bản đăng ký tham gia BHYT của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đóng BHYT theo quy định.
+ Danh sách người tham gia BHYT do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đóng BHYT theo quy định hoặc người đại diện của người tự nguyện tham gia BHYT lập.
+ Tờ khai của cá nhân, hộ gia đình tham gia BHYT.
- Hồ sơ cấp thẻ BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi bao gồm:
+ Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh. Trường hợp trẻ em chưa có bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh thì phải có giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
+ Danh sách hoặc giấy đề nghị cấp thẻ BHYT của UBND xã, phường, thị trấn nơi trẻ em cư trú.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT, tổ chức BHYT phải cấp thẻ BHYT cho người tham gia BHYT.

3. Việc cấp lại, đổi, thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT được quy định như thế nào?

* Cấp lại thẻ BHYT:
- Thẻ BHYT được cấp lại trong trường hợp bị mất.
- Người bị mất thẻ BHYT phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ.
- Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, tổ chức BHYT phải cấp lại thẻ cho người tham gia BHYT. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT.
- Người được cấp lại thẻ BHYT phải nộp phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức phí cấp lại thẻ BHYT.

*Cấp đổi thẻ BHYT:
- Thẻ BHYT được đổi trong trường hợp sau:
+ Rách, nát hoặc hỏng.
+ Thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu.
+ Thông tin ghi trong thẻ không đúng.
- Hồ sơ đổi thẻ BHYT bao gồm:
+ Đơn đề nghị đổi thẻ của người tham gia BHYT.
+ Thẻ BHYT.
- Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, tổ chức BHYT phải đổi thẻ cho người tham gia BHYT. Trong thời gian chờ đổi thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT.
- Người được đổi thẻ BHYT do thẻ bị rách, nát hoặc hỏng phải nộp phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức phí đổi thẻ BHYT.

* Thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT:
- Thẻ BHYT bị thu hồi trong các trường hợp: Gian lận trong việc cấp thẻ BHYT; Người có tên trong thẻ BHYT không tiếp tục tham gia BHYT.
- Thẻ BHYT bị tạm giữ trong trường hợp người đi khám, chữa bệnh sử dụng thẻ BHYT của người khác. Người có thẻ BHYT bị tạm giữ có trách nhiệm đến nhận lại thẻ và nộp phạt theo quy định của pháp luật./.

BBT Tạp chí BHXH

Gửi bình luận của bạn