Thứ Tư, 11/01/2017, 10:04 GMT+7

BHXH tỉnh Gia Lai: Thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với 05 chuẩn mực đạo đức của Ngành BHXH

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, cán bộ là “công bộc” của nhân dân, mỗi đảng viên, cán bộ ở bất cứ cương vị nào, làm công việc gì đều phải “vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân”. Thấm nhuần lời dạy của Người, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động BHXH tỉnh Gia Lai luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực học tập và làm theo tấm gương của Người, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

    Đoàn kết, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Xuất phát từ tình hình thực tiễn của đơn vị và từ khi có Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BHXH tỉnh Gia Lai xác định đây là hoạt động sinh hoạt chính trị rất thiết thực và ý nghĩa, là cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị phấn đấu vươn lên, làm tốt hơn nữa công tác phục vụ đối tượng, phục vụ nhân dân trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Với mục tiêu “việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ, của mỗi đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... BHXH tỉnh tổ chức học tập các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cuộc họp hàng tháng, hàng quý của ngành; đồng thời, đã lồng ghép việc phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành thông qua các chương trình, hoạt động của cơ quan như quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; học chính trị, nói chuyện thời sự, phổ biến pháp luật… và yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc tổ chức thực hiện tại Chi bộ, cơ quan, vận dụng các nội dung học tập cụ thể hóa vào từng lĩnh vực nghiệp vụ, nhiệm vụ của từng đơn vị, từng cán bộ. Thông qua việc học tập, tạo nên sự chuyển biết, thúc đẩy công tác đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ, năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo hướng nâng cao.

  Đặc biệt, từ khi Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam ban hành 05 chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ngành BHXH, BHXH tỉnh Gia Lai đã nhận thức và xác định đây là động lực, là một yêu cầu thực tiễn của Ngành đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và bảo đảm An sinh xã hội của địa phương. Cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ngành BHXH, BHXH tỉnh xây dựng các tiêu chí của cán bộ, viên chức phù hợp với từng lĩnh vực công tác, từng vị trí công việc được giao và phát động rộng rãi trong toàn đơn vị như: Cán bộ thực hiện công tác Văn phòng, Tổ chức Cán bộ phải có nguyên tắc, phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, không vụ lợi cá nhân, có khả năng nắm bắt tình hình, năng lực khái quát, tổng hợp, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ; công tâm, khách quan trong phản ánh, đánh giá, xét thi đua, khen thưởng. Cán bộ, viên chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tận tình, niềm nở, ân cần khi hướng dẫn nghiệp vụ cho tổ chức, cá nhân; tỷ mỷ, thận trọng kiểm tra hồ sơ tiếp nhận đúng quy định. Cán bộ thực hiện công tác thu BHXH, BHYT, BHTN bám sát đơn vị, chủ động đôn đốc đơn vị sử dụng lao động, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện chính sách BHXH, BHYT của đơn vị sử dụng lao động. Cán bộ thực hiện công tác giám định BHYT cần tự trau dồi kiến thức ngành y, quản lý tài chính; tuân thủ đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, tạo điều kiện giúp cơ sở khám, chữa bệnh làm tốt công tác khám, chữa bệnh BHYT. Cán bộ thực hiện chính sách BHXH nâng cao ý thức trách nhiệm thẩm định hồ sơ, giải quyết chính sách BHXH chính xác, kịp thời, chu đáo, tận tâm, đúng quy định. Cán bộ thực hiện công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT khẩn trương, nghiêm túc, kịp thời, chính xác, hạn chế tối đa sai sót, trùng lặp thẻ, tạo thuận lợi cho đối tượng tham gia. Cán bộ thực hiện công tác kiểm tra xây dựng tác phong làm việc trung thực, trong sáng, khách quan, giải quyết công việc có lý, có tình, thẳng thắn đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực. Cán bộ thực hiện công tác Kế hoạch tài chính trung thực, cẩn trọng, khách quan, đúng quy định, không vụ lợi, tham lam, không máy móc, cứng nhắc. Cán bộ thực hiện công tác công nghệ thông tin năng động, sáng tạo, nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin, vận dụng kỹ thuật vào công tác chuyên môn phù hợp, hiệu quả.

    Tạo chuyển biến mạnh mẽ

  Việc nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc BHXH tỉnh, mỗi người nhận thức rõ và ý thức tự giác hơn trong học tập, trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết nội bộ được củng cố, nâng cao tinh thần trách nhiệm. Do vậy, chỉ tiêu chuyên môn của từng người, từng bộ phận đều hoàn thành và hoàn thành tốt, tạo động lực thúc đẩy giúp tích cực học tập, rèn luyện, khắc phục nhược điểm, hạn chế trong ứng xử, giao tiếp, cách xử lý công việc khi phục vụ đối tượng, phục vụ nhân dân; chủ động, năng động, linh hoạt trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác phối, kết hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan trong quá trình xử lý chuyên môn, nghiệp vụ; đảm bảo đúng quy định, phục vụ đối tượng kịp thời. Từ đó, góp phần chuyển đổi nhận thức và xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc phối hợp tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Cùng với đó, trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được BHXH Việt Nam giao, với quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, trong những năm qua, BHXH tỉnh Gia Lai đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện và đồng bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; khó khăn, vướng mắc được nắm bắt, tháo gỡ kịp thời; chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao: Chỉ tiêu thu BHXH, BHYT luôn hoàn thành; công tác chi lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng được phối hợp với Bưu điện tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thuận tiện và an toàn, không để xảy ra hiện tượng sai phạm, tiêu cực trong chi trả; việc cấp thẻ BHYT thực hiện kịp thời, luôn đảm bảo quyền lợi cho đối tượng; công tác giải quyết chế độ BHXH cho đối tượng tham gia thụ hưởng được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát hay gây khó khăn phiền hà cho đối tượng; công tác giám định BHYT có chuyển biến mạnh mẽ, việc tổng hợp thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT và công tác chống lạm dụng, quản lý Quỹ BHYT có kết quả tốt; tăng cường công tác quản lý Quỹ BHYT bằng việc thực hiện tốt quy trình giám định, tăng cường kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, nhất là tuyến cơ sở, hạn chế tình trạng trục lợi Quỹ BHYT, góp phần bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT, tạo điều kiện giúp ngành Y tế thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác tuyên truyền, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin cũng luôn được chú trọng, đẩy mạnh.

  Với cố gắng, nỗ lực của tập thể BHXH tỉnh, của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BHXH tỉnh Gia Lai giữ vững được niềm tin với nhân dân, đối tượng phục vụ và nhận được nhiều phần thưởng cao quý. BHXH tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba và nhiều tập thể được Chính phủ, BHXH Việt Nam, UBND tỉnh tặng Bằng khen; 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Đảng bộ BHXH tỉnh nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”, nhiều Chi bộ liên tục được tặng Giấy khen. Có thể nói, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 05 chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ngành BHXH đã thực sự đi vào thực tiễn hoạt động của BHXH tỉnh Gia Lai, được biểu hiện qua những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, đầy ý nghĩa của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, trở thành phong trào sâu rộng, điển hình, có giá trị thực tiễn cao, góp phần xây dựng BHXH tỉnh ngày càng vững mạnh, phát triển. 

Văn Hùng, BHXH tỉnh Gia Lai

Gửi bình luận của bạn

TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất