Print

Những kết quả nổi bật của ngành BHXH Việt Nam năm 2020

Thứ Hai, 04 /01/2021 11:10

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ công mức độ 4; công bố "Ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số" trên nền tảng thiết bị di động… là những kết quả nổi bật của ngành BHXH Việt Nam trong năm 2020.