Print

Đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ NSNN không thuộc diện hỗ trợ giảm đóng BH TNLĐ-BNN

Thứ Bảy, 25 /09/2021 23:22

Bạn Phạm Minh Sơn (Thanh Hóa) hỏi: Cơ quan của tôi là đơn vị sự nghiệp công lập, hưởng lương từ ngân sách tỉnh. Vậy, cơ quan của tôi có được hưởng hỗ trợ giảm đóng vào quỹ BH TNLĐ-BNN?

Trả lời:

Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định đối tượng hỗ trợ như sau:

Người SDLĐ đóng vào quỹ BH TNLĐ-BNN cho NLĐ thuộc đối tượng áp dụng chế độ BH TNLĐ-BNN theo quy định của pháp luật về BHXH và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, NLĐ trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ NSNN).

Do đó, trường hợp cơ quan của bạn là đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ NSNN, nên không thuộc đối tượng hỗ trợ giảm đóng vào quỹ BH TNLĐ-BNN.

BT