Print

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

Thứ Hai, 24 /01/2022 13:56

Trước những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, BHXH Việt Nam đã có những chỉ đạo quyết liệt về việc tăng cường công tác thu, tăng số người tham gia BHXH, BHYT trong các tháng cuối năm, hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021.