Print

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Thứ Năm, 31 /03/2022 21:39

Từ năm 2016 cho đến nay, công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT của ngành BHXH Việt Nam đã mang lại những hiệu quả tích cực, góp phân nâng cao tính tuân thủ pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp, BHYT của NLĐ và chủ SDLĐ.