Print

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Chủ nhật, 17 /04/2022 09:10

Trong giai đoạn vừa qua, ngành BHXH Việt Nam đã có những bước đột phá trong việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số để phục vụ người dân, DN ngày một hiệu quả hơn. Đến nay, đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu về xây dựng Chính phủ điện tử mà Quốc hội, Chính phủ đặt ra. Trong 4 năm liên tiếp 2017, 2018, 2019, 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đánh giá BHXH Việt Nam là cơ quan triển khai hiệu quả ứng dụng CNTT, dịch vụ công trực tuyến; được xếp hạng 2 trong Bảng xếp hạng chung khối bộ, ngành và xếp thứ nhất Bảng xếp hạng trong khối cơ quan thuộc Chính phủ.