Print

Khánh Hòa: Hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT

Thứ Sáu, 29 /07/2022 10:06

Kể từ ngày 1/8 tới, người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, do HĐND tỉnh vừa ban hành.

Ngày 29/7, trao đổi về thông tin này, ông Lê Hùng Chính- Phó Giám đốc quản lý và điều hành BHXH tỉnh Khánh Hòa cho biết, Nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vừa được HĐND tỉnh thông qua, sẽ áp dụng trong giai đoạn từ 2022-2025 và triển khai ngay từ ngày 1/8 này.

Theo đó, người dân thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 35%, ngân sách tỉnh hỗ trợ toàn bộ 65% còn lại. Dự kiến tổng kinh phí mua BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo tại Khánh Hòa trong 4 năm là hơn 81 tỷ đồng, với 100.753 thẻ BHYT sẽ được hỗ trợ cho người dân. Trong đó, năm 2022 có 29.747 thẻ, năm 2023 có 26.474 thẻ, năm 2024 có 23.562 thẻ và năm 2025 có 20.970 thẻ BHYT sẽ được cấp hỗ trợ người cận nghèo.

Tại tỉnh Khánh Hòa, những năm qua, bên cạnh các đối tượng hộ nghèo và hộ đồng bào DTTS, thì người dân thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn cũng đã được hỗ trợ 100% kinh phí mua BHYT theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Qua đó, giúp hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ KCB, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Đến ngày 27/2/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, nên Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND hết hiệu lực. Sau đại dịch Covid-19, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, thu nhập bị ảnh hưởng nặng nề, nên việc hộ cận nghèo tự đóng 30% để mua BHYT khó thực hiện được. Chính vì vậy, từ tham mưu của cơ quan BHXH và các ngành liên quan, UBND tỉnh đã trình HĐNĐ tỉnh ban hành Nghị quyết rất ý nghĩa này.

“Đây là chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa rất quan trọng của tỉnh dành cho các hộ cận nghèo, góp phần thực hiện các mục tiêu đã được HĐND tỉnh thông qua, như: Đến năm 2025, số hộ nghèo giảm 1/2 so với năm 2021, tỷ lệ người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 95% và hoàn thành nhiệm vụ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh. Ngoài sự hỗ trợ này, BHXH tỉnh cũng đang tiếp tục cùng các cấp, các ngành nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân thuộc các nhóm khác tham gia BHYT, để bà con vơi bớt khó khăn khi đi KCB”- ông Lê Hùng Chính chia sẻ.

Phạm Thọ