Print

Bộ Y tế: Không coi đồng tính, song tính, chuyển giới là bệnh

Thứ Ba, 09 /08/2022 08:49

Bộ Y tế vừa có Công văn số 4132/BYT-PC gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các cơ sở KCB trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các bộ, ngành về việc chấn chỉnh công tác KCB đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới.

Theo Bộ Y tế, thời gian qua, có một số thông tin phản ánh về việc một số cơ sở KCB và bác sĩ tự nhận chữa khỏi bệnh đồng tính. Trong khi đó, Hiệp hội Tâm thần học Mỹ và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khẳng định, đồng tính hoàn toàn không phải là bệnh, vậy nên đồng tính không thể chữa, không cần chữa và cũng không thể làm cách nào thay đổi được.

Ngày 17/5/1990, WHO chính thức loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần. Kể từ năm 1994, đồng tính luyến ái không còn bị coi là bệnh, không có tên trong bảng DSM 5 (Cẩm nang chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần). WHO cũng xác định "đồng tính không phải là bệnh", mà là những người có xu hướng tính dục với người đồng giới. Đồng tính và chuyển giới đã được WHO đưa ra khỏi chương "Bệnh rối loạn tâm thần và hành vi" trong Danh mục các bệnh Quốc tế (ICD) lần lượt vào năm 1990 và 2019.

Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo các cơ sở KCB thuộc thẩm quyền quản lý của mình quán triệt và tăng cường tuyên truyền, phổ biến để các bác sĩ, nhân viên y tế và người dân hiểu đúng về người đồng tính, song tính và chuyển giới.

“Khi tổ chức KCB cho người đồng tính, song tính, chuyển giới phải bình đẳng, tôn trọng về giới tính, không phân biệt đối xử, kỳ thị đối với các đối tượng này; không coi đồng tính, song tính, chuyển giới là một bệnh; không can thiệp, ép buộc điều trị đối với các đối tượng này, nếu có chỉ là hỗ trợ về tâm lý và do người có hiểu biết về bản dạng giới thực hiện”- công văn của Bộ Y tế nhấn mạnh.

Bộ Y tế cũng yêu cầu cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở KCB và người hành nghề trong việc thực hiện, tuân thủ các nguyên tắc KCB theo đúng quy định của pháp luật.

Hà Hùng