04 điều kiện đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài

25/03/2019 14:17:27
Theo Công văn 1064/LĐTBXH-BHXH giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định 143/2018/NĐ-CP hướng dẫn về BHXH bắt buộc với người lao động (NLĐ) nước ngoài của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đối chiếu với các quy định tại khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 2 Nghị định 143 và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì người lao động nước ngoài thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc khi có đủ 04 điều kiện dưới đây.

(ảnh minh họa)

- Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
 
- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.
 
- Chưa đủ 60 tuổi đối với nam và chưa đủ 55 tuổi đối với nữ.
 
- Không thuộc đối tượng di chuyển nội bộ trong DN, bao gồm: NLĐ là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật đang làm việc tại một DN nước ngoài; đã được DN nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng và cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của DN nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam