05 giải pháp phát triển đối tượng BHXH, BHYT ở Ninh Hòa

28/07/2020 09:29:52
Giống như một câu ngạn ngữ của người châu Phi: “Biển lặng chẳng tạo nên thủy thủ tài ba”, những khó khăn, vướng mắc khi thực thi nhiệm vụ được đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động BHXH Thị xã Ninh Hòa coi là “thử thách” và “vượt qua thử thách bằng mọi cách” là phương châm của họ.

“Biển lặng chẳng tạo nên thủy thủ tài ba”

Chia sẻ với chúng tôi, Phó Giám đốc phụ trách BHXH Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thị Xuân Mai cho biết: Mặc dù đã có ít nhiều cải thiện, song không thể phủ nhận, nhận thức của một bộ phận người dân về chính sách An sinh xã hội, trong đó có BHXH, BHYT luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm vẫn còn hạn chế. Ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT của một số đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp chưa cao, vì vậy, vẫn còn tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT. Thêm vào đó, vào tháng 11/2017, cơn bão số 12 đổ bộ vào Thị xã Ninh Hòa khiến tình hình kinh tế địa phương, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngoài quốc doanh gặp nhiều khó khăn, dẫn đến sự sụt giảm về lao động, thu nhập, tiền lương… hệ lụy là số lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN giảm, gia tăng tỷ lệ nợ đọng BHXH. Không những vậy, nhiều doanh nghiêp bị thiệt hại nặng nề về tài sản, không phục hồi được phải dừng hoạt động, giải thể, phá sản. Hậu quả, có thể nói, đến giờ vẫn chưa khắc phục được hoàn toàn.


Phó Giám đốc phụ trách BHXH Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) Nguyễn Thị Xuân Mai

Thế nhưng, giống như một câu ngạn ngữ của người châu Phi: “Biển lặng chẳng tạo nên thủy thủ tài ba”, những khó khăn, vướng mắc khi thực thi nhiệm vụ được đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động BHXH Thị xã Ninh Hòa coi là “thử thách” và “vượt qua thử thách bằng mọi cách” là phương châm của họ. Thành lập vào tháng 09/1995 chỉ có 04 biên chế, với nhiệm vụ chính là thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thị xã, đến nay, BHXH Thị xã có 15 biên chế, bao gồm Ban Giám đốc là 03 người (01 Phó Giám đốc phụ trách, 02 Phó Giám đốc), song BHXH Thị xã luôn có sự đoàn kết, thống nhất từ cấp ủy Chi bộ, tập thể Lãnh đạo đến mỗi cán bộ, viên chức, người lao động trong triển khai công việc. Vì vậy, mặc dù phục vụ cho hơn 244.000 nhân khẩu của Thị xã có giao dịch với cơ quan BHXH; trong đó, trên 20.000 người tham gia BHXH bắt buộc, gần 1.300 người tham gia BHXH tự nguyện, trên 216.000 người tham gia BHYT song kết quả hằng năm, số thu năm sau luôn cao hơn năm trước và số đối tượng tham gia BHXH, BHYT cũng không ngừng tăng lên.

Cụ thể, giai đoạn 2017-2019, số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc năm 2017 là 8.864 người, năm 2108 là 9.179 người, năm 2019 là 9.561 người; tham gia BHXH tự nguyện năm 2017 là 141 người, năm 2018 là 324 người, năm 2019 là 1.685 người (như vậy, tăng 420% so với năm 2018); tham gia BHYT năm 2017 là 180.500 người, năm 2018 là 211.279 người, năm 2019 là 216.923 người. Về số thu BHXH, BHYT, BHTN, năm 2018 là 272.497 triệu đồng, tăng 11,86% so với năm 2017; năm 2019 là 302.655 triệu đồng, tăng 11,06% so với năm 2018; tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trong 03 năm 2017-2019 đều giảm, năm 2017 là 1,84%, năm 2018 là 1,81% (giảm 0,03%), năm 2019 là 1,42% (giảm 0,39%).

05 kinh nghiệm để phát triển nhanh, bền vững đối tượng tham gia BHXH, BHYT và giảm nợ BHXH

Lập kế hoạch thu BHXH, BHYT ngay từ những ngày đầu năm: Với lực lượng mỏng, bài toán đặt ra đối với Lãnh đạo BHXH Thị xã Ninh Hòa là làm sao có thể tận dụng và phát huy được hết khả năng, năng lực của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động hay nói cách khác, “biết người, biết việc” để thu được hiệu quả cao nhất. Hằng năm, trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch BHXH tỉnh giao, tổng dân số và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho từng cán bộ chuyên quản; từ đó, căn cứ nhiệm vụ được giao, từng cán bộ chuyên quản chủ động nắm bắt tình hình, thống kê đối tượng, đồng thời, dự kiến các biện pháp để thực hiện phát triển đối tượng.

Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ: Tích cực tham mưu, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND Thị xã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết số 21–NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW; đề xuất Thị ủy tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW tại các tổ chức cơ sở Đảng tạo sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị; đưa chỉ tiêu gia tăng tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT trở thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng của Thị xã, trên cơ sở đó các cấp chính quyền, lãnh đạo các địa phương, đơn vị sẽ thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chính sách cho người dân.


Tập thể cán bộ, viên chức BHXH Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa)

Riêng đối với thực hiện BHXH tự nguyện, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, chỉ nhận thức được lợi ích trước mắt, chứ chưa nhận thức được lợi ích lâu dài nên số người tham gia BHXH tự nguyện trước năm 2019 còn thấp. Để hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, với sự tham mưu của cơ quan BHXH, Thị ủy Ninh Hòa ban hành Kế hoạch số 96/KH-TU về Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 10/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về Cải cách chính sách BHXH. Theo đó, cả hệ thống chính trị toàn Thị xã cùng vào cuộc; với chức năng chuyên ngành, BHXH Thị xã phối hợp với các Cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận, tổ chức hội, đoàn thể, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, các nhóm hộ gia đình, nhóm nhân viên đại lý thu, cơ quan thông tin đại chúng từ Thị xã đến xã, phường... cùng vào cuộc để tuyên truyền đến Nhân dân, người lao động về chính sách, pháp luật BHXH tự nguyện. Nhiều người dân sau khi tham gia buổi đối thoại, tuyên truyền trực tiếp đã thay đổi nhận thức của mình: “Tôi vừa tham gia một buổi đối thoại, tuyên truyền về BHXH tự nguyện” - Ông Hồ Sánh, ngụ tại Phường Ninh Đa (Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết – “sau khi được cơ quan BHXH tư vấn, giải đáp thắc mắc, tôi nhận thấy người tham gia BHXH tự nguyện khi về già sẽ được hưởng quyền lợi BHXH, có lương hưu, có sự bảo đảm nhất định về đời sống. Vì vậy, tôi quyết định tham gia BHXH tự nguyện, không những cho bản thân tôi, mà tham gia cho cả vợ và con tôi nữa”.

Mở rộng khai thác, tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT: Tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nghĩa vụ và quyền lợi của việc tham gia BHXH, BHYT với nhiều hình thức phong phú; phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, Đoàn thể, UBND các xã, phường, Bưu điện thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hàng năm (từ đầu năm 2019 đến nay, BHXH Thị xã phối hợp tổ chức thành công 66 hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT với 1.685 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện/3.276 người tham dự, chiếm tỷ lệ tham gia 51,43% vượt tỷ lệ tham gia tối thiểu 25% theo Văn bản chỉ đạo số 2341/BHXH-BT ngày 05/07/2019 của BHXH Việt Nam, ngoài ra, thực hiện các đợt phong trào thi đua về khai thác BHXH tự nguyện do BHXH tỉnh phát động, BHXH Thị xã không chỉ vận động toàn thể người thân, họ hàng của mình tham gia, mà còn dựa vào mối quan hệ của người dân địa phương để tham gia vận động, tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt của hội phụ nữ, hội nông dân tại nơi cư trú, mang lại hiệu quả thiết thực với 88 người tham gia); tổ chức quản lý, mở rộng mạng lưới Đại lý thu với 178 điểm thu BHXH, BHYT, 205 nhân viên đại lý; thường xuyên rà soát lao động, quỹ lương các đơn vị đang tham gia BHXH, đảm bảo việc đăng ký và kê khai lao động tham gia BHXH, BHYT của người sử dụng lao động được đầy đủ, chính xác, kịp thời; thực hiện đúng quy trình thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH hoặc tham gia không đúng với mức lương, số lao động so với số lao động đã quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định; đề xuất, biểu dương kịp thời các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT…


Hoạt động hưởng ứng Tháng Vận động triển khai BHXH tự nguyện

Quản lý chặt chẽ các khoản nợ và áp dụng các biện pháp thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT: Một trong những kinh nghiệm thu nợ BHXH, BHYT của BHXH Thị xã Ninh Hòa là trong quá trình triển khai công việc, cán bộ, viên chức, người lao động thường xuyên đôn đốc đơn vị đối chiếu tăng, giảm kịp thời theo quy định để không làm tăng tiền lãi phải nộp, tránh phát sinh nợ BHXH; hằng tháng, cùng với doanh nghiệp đối chiếu, xác định số phải đóng theo quy định, phát hành thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN gửi đến từng doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch thu nợ cho từng, gửi thông báo nợ 02 lần/tháng đối với đơn vị nợ từ 01 tháng trở lên, điện thoại, email đến tất cả các đơn vị sử dụng lao động thông báo số phải nộp BHXH, BHYT, BHTN phát sinh hàng tháng; trực tiếp đến làm việc các đơn vị nợ từ 02 tháng trở lên để đôn đốc; thống kê, theo dõi, quản lý, phân loại nợ đọng BHXH, BHYT để áp dụng các biện pháp phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của đơn vị. Tổng hợp tình hình nợ BHXH, BHYT và lập danh sách doanh nghiệp nợ để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thị xã, tham mưu UBND Thị xã tổ chức hội nghị đối thoại các đơn vị nợ BHXH kéo dài. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử phạt bằng cách phối hợp với BHXH tỉnh thanh tra đột xuất các đơn vị có số nợ lớn, kéo dài; tham mưu UBND Thị xã có kế hoạch thu nợ của Tổ công tác liên ngành thị xã hàng quý. Chuyển hồ sơ đơn vị nợ BHXH đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính sang Công an Thị xã để phối hợp xử lý theo quy định. Phối hợp cung cấp các đơn vị nợ BHXH đến Chi cục Thuế Thị xã theo lịch kiểm tra quyết toán thuế và các cơ quan phối hợp. Thông báo các đơn vị nợ chậm đóng, trốn đóng BHXH trên Cổng Thông tin điện tử Thị xã, Đài Truyền thanh - truyền hình Thị xã.

Nâng cao chất lượng quản lý thu BHXH, BHYT: Mỗi cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó có bộ phận Thu luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp khi làm việc trực tiếp tại đơn vị sử dụng lao động. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của chủ sử dụng lao động, người lao động về việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT, thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH hàng tháng, áp dụng tiền lương đóng BHXH đúng quy định. Kiểm tra, theo dõi tình hình khai thác đối tượng tham gia, việc lập hồ sơ cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT kịp thời, thu nộp tiền đúng quy định của Đại lý thu… Lãnh đạo BHXH Thị xã thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ từng cán bộ, viên chức, người lao động, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở và xếp loại thi đua hàng quý, năm.

Trong một buổi làm việc với BHXH Thị xã Ninh Hòa, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Lê Bá Thuận nhận định: “Để nâng cao hiệu quả công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn Thị xã Ninh Hòa, thuận lợi của cơ quan BHXH là đã được cả hệ thống chính trị của Thị xã vào cuộc hỗ trợ. Với quyết tâm đưa Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW lan tỏa vào cuộc sống người dân, công tác BHXH, BHYT đã được Thị ủy, HĐND, UBND Thị xã lãnh đạo, chỉ đạo từ Thị xã đến xã, phường, trường học...”. Với sự quan tâm, chỉ đạo Thị ủy, HĐND, UBND Thị xã; sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Khánh Hòa cùng nỗ lực của tập thể BHXH Thị xã, tin rằng Ninh Hòa sớm đạt được những mục tiêu đã đề ra: Đến năm 2020, tỷ lệ toàn dân tham gia BHYT đạt trên 90%, tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện đạt trên 1,2% lực lượng lao động./.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam