05 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh của Chính phủ

05/03/2019 16:56:28
Ngày 25/09/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1393/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh; năm 2014, được cụ thể hóa bằng Kế hoạch Hành động Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020. Đến nay, theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 07 Bộ ban hành Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh; 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh, thành phố.

(Ảnh minh họa)

TS.Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thông tin, trong 05 năm qua, các hoạt động hoàn thiện thể chế và triển khai thực hiện Chiến lược, Kế hoạch tăng trưởng xanh của Chính phủ được các Bộ, địa phương quan tâm chú trọng, thể hiện ở việc thực hiện giảm cường độ phát thải khí nhà kính và tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo; các hoạt động “xanh hóa” sản xuất; đổi mới kỹ thuật canh tác và hoàn thiện quản lý để giảm cường độ phát thải khí nhà kính; các hoạt động xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững; huy động và bố trí nguồn lực cho thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh...

Kết quả, đã cơ bản cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng (theo Viện Năng lượng - Bộ Công Thương, giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ năng lượng tiết kiệm đạt 5,65%, tương đương với tổng năng lượng tiết kiệm được gần 11,3 triệu tấn dầu quy đổi (TOE), cường độ năng lượng của các ngành sản xuất công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng đều giảm dần như ngành thép giảm 8,09%, xi măng giảm 6,33%, dệt sợi giảm 7,32%); đổi mới kỹ thuật canh tác và hoàn thiện quản lý để giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong nông, lâm nghiệp và thủy sản thông qua áp dụng kỹ thuật canh tác nông nghiệp hữu cơ và nâng cao trình độ quản lý, áp dụng kỹ thuật canh tác nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, tái sử dụng, tái chế phụ phẩm, phế thải nông nghiệp, trồng rừng, nâng cao chất lượng rừng và quản lý tài nguyên rừng bền vững, đổi mới công nghệ trong khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản; phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo theo Chiến lược Phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, năng lượng tái tạo được xác định là nguồn năng lượng quan trọng của đất nước...

Bên cạnh đó, phong trào vận động thay đổi hành vi tiêu dùng và xây dựng lối sống phù hợp với các nguyên tắc tăng trưởng xanh và phát triển bền vững đã được triển khai tại các địa phương trong cả nước, cụ thể như tổ chức các hoạt động truyền thông đa dạng để nâng cao nhận thức cho các nhóm xã hội về lối sống xanh; ban hành và tổ chức thực hiện triệt để các quy định pháp luật về việc thực hiện lối sống văn minh và bảo vệ môi trường; phổ biến phong trào 3T (tiết kiệm, tái chế, tái sử dụng) trong các cộng đồng dân cư; tuyên truyền để người dân lựa chọn phương tiện giao thông hợp lý, vận động người dân đi xe đạp ở các cung đường ngắn thay cho phương tiện giao thông cơ giới, trước hết trong thanh thiếu niên.

Để đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh, theo TS.Phạm Hoàng Mai, cần tập trung hoàn thiện khung chính sách kế hoạch - đầu tư, hoàn thiện và sớm ban hành bộ chỉ tiêu đo lường tăng trưởng xanh cấp Quốc gia của Việt Nam, bổ sung một số chỉ tiêu tăng trưởng xanh vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội...; hoàn thiện khung chính sách tài chính tăng trưởng xanh, hoàn thiện xây dựng khung chính sách tài chính (thuế, phí, trợ giá, các quỹ, chế tài, các tiêu chí xanh, phát triển bền vững với doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán) liên quan tới thúc đẩy thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh, xây dựng cơ chế hỗ trợ tư nhân chuẩn bị và thực hiện dự án tăng trưởng xanh; đẩy mạnh nghiên cứu ban hành các định mức, tiêu chuẩn, hướng dẫn  kỹ thuật xanh; các ngành và địa phương tiếp tục xây dựng lộ trình cụ thể các hoạt động tăng trưởng xanh, triển khai thực hiện nhằm hoàn thành những mục tiêu đề ra vào năm 2020; nâng cao nhận thức về TTX cho các cấp lãnh đạo ở các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành, địa phương và khu vực doanh nghiệp.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam