06 tháng đầu năm: Cụm Thi đua số IV nỗ lực trong triển khai nhiệm vụ

13/07/2018 10:56:25
Chiều ngày 12/7/2018, Cụm Thi đua số IV, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 tại tỉnh Phú Yên.

Cụm thi đua số IV gồm 09 BHXH các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã thông qua báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu của Cụm và 6 báo cáo tham luận của BHXH các tỉnh trên các lĩnh vực về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, thanh tra- kiểm tra góp phần giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH, công tác giám định BHYT….được các tỉnh trao đổi, học tập cách làm hay, mô hình mới.

Theo báo cáo của Cụm, trong 6 tháng đầu năm toàn Cụm đã có nhiều nỗ lực thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt tiến độ khá cao so với kế hoạch. Đến 30/6/2018 toàn Cụm đã có 961.788 người tham gia BHXH bắt buộc; 23.388 người tham gia BHXH tự nguyện; 858.250 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 9.259.839 người tham gia BHYT. So với cùng kỳ năm 2017, số người tham gia BHXH bắt buộc tăng 37.931 người, tương ứng tăng 4,2%; số người tham gia BHXH tự nguyện giảm 1.225 người, tương ứng giảm 5,2%; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng 34.506 người, tương ứng tăng 4%; số người tham gia BHYT tăng 421.995 người, tương ứng tăng 4,77%. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn Cụm đạt 90% so với dân số, cao nhất Quảng Bình 97,6%, Thừa Thiên Huế 97%, Đà Nẵng 94,5%. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 10.663,155 tỷ đồng, đạt 46,6% so với kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2017, các tỉnh đạt tiến độ cao là Quảng Trị 49,9%, Quảng Ngãi 48,7%, Hà Tĩnh 48,5%, Phú Yên 47,7%. Tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN so với kế hoạch thu đạt 5,07%, thấp nhất là Quảng Trị 2,33%, Hà Tĩnh 3,9%, Phú Yên 4,04%. Công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHTN và chi trả các chế độ cho người hưởng được toàn Cụm thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác giám định BHYT được thực hiện kết nối dữ liệu trên Cổng Thông tin giám định BHYT, tổng chi KCB BHYT đạt 5.287,14 tỷ đồng, chiếm 52,2% so với dự toán, hầu hết các tỉnh đều bội chi quỹ KCB BHYT. Toàn Cụm đã thực hiện đồng bộ mã số BHXH, thẻ BHYT đạt gần 100%, bàn giao sổ BHXH cho người lao động đạt 96,5% phấn đấu đúng tiến độ trong năm 2018 đạt 100% bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin có nhiều nỗ lực, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, công tác thanh tra- kiểm tra có nhiều chuyển biến hiệu quả. Công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Trong 06 tháng cuối năm toàn Cụm sẽ tiếp tục phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề trên các lĩnh vực nhằm đẩy mạnh tiến độ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, chú trọng quan tâm khen thưởng đối với người trực tiếp làm công tác chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức thực hiện tốt công tác khen thưởng theo đúng Quy chế thi đua, khen thưởng của BHXH Việt Nam./.                                                         

 Quách Đình Trung (BHXH tỉnh Phú Yên)

 

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” được toàn Cụm hưởng ứng tích cực bằng những việc làm thiết thực, đóng góp 90 triệu đồng xây dựng 01 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Bình Định.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam