1,75 triệu trẻ em tham gia lao động tại Việt Nam

24/04/2019 09:52:54
Ngày 23/4 tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam và Unicef tổ chức Hội thảo Quyền của người chưa thành niên trong Bộ Luật Lao động sửa đổi.

Trong số 1,75 triệu lao động trẻ em, 85% sống ở nông thôn. Số lao động trẻ em lớn nhất rơi vào nhóm 15-17 tuổi chiếm 58%, tiếp theo là nhóm 12-14 tuổi và 5 đến 11 tuổi.

Hiện Bộ luật Lao động áp dụng cho người lao động thuộc khu vực kinh tế chính thức, trong khi phần lớn trẻ em lao động trong khu vực phi chính thức, đối tượng dễ trở thành lao động trẻ em nếu không được bảo vệ. Nội dung sửa đổi nhóm điều luật liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên gồm việc xác định độ tuổi tối thiểu; nghiêm cấm sử dụng công dân dưới độ tuổi lao động tối thiểu; đưa ra nguyên tắc tuyển dụng và sử dụng lao động chưa thành niên; xác định giờ làm việc; thời giờ nghỉ ngơi hợp lý; xác định địa điểm làm việc phù hợp.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà, thực tiễn quá trình triển khai áp dụng Bộ luật Lao động xuất hiện nhiều vướng mắc, bất cập cần bổ sung, sửa đổi; cùng đó là yêu cầu từ việc thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; yêu cầu từ hội nhập kinh tế quốc tế.

Được biết, lần sửa đổi Bộ Luật Lao động này sẽ là sửa đổi cơ bản, toàn diện nhằm góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, thúc đẩy thị trường lao động phát triển, giải quyết căn bản các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành sau 5 năm áp dụng trên thực tế và tạo khung pháp lý thông thoáng, linh hoạt hơn về tuyển dụng, sử dụng lao động bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của lao động Việt Nam.

Một số nội dung sửa đổi liên quan đến Người chưa thành niên gồm: Bảo vệ quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc của công dân (điều 35 Hiến pháp); Nghiêm cấm sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu; Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và GD. Nghiêm cấm lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em; Người chưa thành niên, trẻ em khi tham gia lao động với tư cách là người lao động thì ngoài việc phải tuân thủ các quyền, nghĩa vụ cơ bản về điều kiện lao động (HĐLĐ, đào tạo nghề, tiền lương thời giờ làm việc, an toàn vệ sinh lao động, kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất…) thì còn phải tuân thủ các quy định riêng cho lao động chưa thành niên.

Đặc biệt chú ý xác định độ tuổi lao động tối thiểu; Đưa ra nguyên tắc tuyển dụng và sử dụng lao động chưa thành niên; Xác định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hợp lý; Xác định công việc và địa điểm làm việc phù hợp./.

Hà An

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam