10 thách thức của hệ thống An sinh xã hội toàn cầu

05/03/2018 11:16:04
Trong xã hội hiện đại ngày nay, An sinh xã hội được tất cả các quốc gia, các nền kinh tế thừa nhận là một quyền cơ bản của con người. Chính hệ thống An sinh xã hội đã góp phần làm thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội và cải biến xã hội theo hướng ngày càng nhân văn, hiện đại.

Không thể phủ nhận rằng, hệ thống An sinh xã hội toàn cầu đang ngày càng hoàn thiện, số người được tiếp cận với hệ thống An sinh xã hội ngày càng được mở rộng và nó cũng thật sự góp phần đáng kể vào giảm tỷ lệ nghèo đói tại các quốc gia. Tuy nhiên, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) vẫn cho rằng chúng ta đang phải đối mặt với 10 vấn đề lớn bao gồm:

  1. Thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giữa tiếp cận hệ thống An sinh xã hội của các nhóm đối tượng trong xã hội đặc biệt là nhóm tự hành nghề, lao động ở nông thôn, người lao động ở khu vực phi chính thức cũng như lao động nữ;
  2. Đảm bảo tiếp cận với hệ thống An sinh xã hội đầy đủ cho suốt cuộc đời của người lao động: Trong thế giới đang biến đổi nhanh chóng, thất nghiệp hay việc làm không thường xuyên cũng là một yếu tố tác động đến lương hưu của người lao động khi nghỉ hưu và nhiều lao động thậm chí còn bị đe dọa sẽ không có lương hưu khi ngừng làm việc do đóng không đủ số năm để hưởng lương hưu;
  3. Già hóa dân số chắc chắn làm tăng gánh nặng chi phí y tế và chi phí cho hệ thống An sinh xã hội;
  4. Việc làm cho thanh niên đặc biệt là nhóm đối tượng trình độ thấp, ít đào tạo;
  5. Tác động của nền kinh tế số, internet đến cấu trúc xã hội, cấu trúc thị trường lao động dẫn đến nhu cầu điều chỉnh các khái niệm lao động, pháp luật liên quan;
  6. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe đối với các bệnh mãn tính, các bệnh nhân không thể tự chăm sóc hoặc bệnh nhân trong giai đoạn cận tử;
  7. Các biến động tự nhiên và xã hội như thay đổi khí hậu, bệnh dịch, bệnh mới;
  8. Di dân và di cư lao động đòi hỏi sự phát triển của hệ thống An sinh xã hội của các quốc gia có dân rời đi cũng như các quốc gia tiếp nhận, chưa nói kể cả nguồn lực và cách tiếp cận;
  9. Sự phát triển của khoa học công nghệ mang lại cơ hội, nhưng cũng là thách thức mới trong quản trị, quản lý sử dụng dữ liệu lớn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các tổ chức có liên quan;
  10. Yêu cầu ngày càng cao của công chúng về chất lượng dịch vụ công.

Một hệ thống An sinh xã hội bền vững trong tương lai phụ thuộc rất nhiều vào công tác quản trị, phân tích, dự báo và quản trị rủi ro, đặc biệt là các vấn đề nêu trên. Những thách thức này có thể có sự khác biệt giữa các vùng lãnh thổ, châu lục, thậm chí từng quốc gia, khu vực. Các Chính phủ cần có sự đánh giá, nhận định và xây dựng chiến lược đối phó phù hợp, thậm chí nắm lấy cơ hội để biến thách thức thành thời cơ cho chính quốc gia của mình. 10 thách thức nêu trên do ILO tổng kết và gợi mở là một cơ sở tốt cho các quốc gia xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc./.

Nguyễn Khang (Theo báo cáo của ILO)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam