12 bệnh nhân được Quỹ BHYT chi trả trên 01 tỷ đồng/1 đợt điều trị

04/06/2019 13:43:39
Theo số liệu thống kê trên Hệ thống Thông tin Giám định BHYT của BHXH Việt Nam, tính đến ngày 28/5/2019 có tổng cộng 68,57 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT với số tiền đề nghị cơ quan BHXH thanh toán là 37.688,65 tỷ đồng.

Cụ thể, có 62,41 triệu lượt KCB ngoại trú với số tiền đề nghị cơ quan BHXH thanh toán là 14.786,35 tỷ đồng. 6,16 triệu lượt KCB nội trú với số tiền đề nghị cơ quan BHXH thanh toán là 22.902,3 tỷ đồng. Có 1.839 lượt KCB nội trú, chi phí từ 200-500 triệu đồng/đợt điều trị. 97 lượt KCB nội trú, chi phí trên 500 triệu đồng/đợt điều trị; trong đó có 12 bệnh nhân chi phí cho BHYT trên 01 tỷ đồng/đợt điều trị.

Trong tháng, ước cả nước có khoảng 15,4 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT; lũy kế 05 tháng đầu năm 2019, có 72,561 triệu lượt người KCB BHYT.

Cũng theo BHXH Việt Nam, trong tháng ước số chi BHXH, BHYT, BHTN là 24.947 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 5/2019, ước số chi BHXH, BHYT, BHTN là 123.230 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch cả năm; trong đó: chi BHXH từ nguồn Ngân sách Nhà nước là 16.897 tỷ đồng, chi BHXH từ nguồn quỹ BHXH là 62.294 tỷ đồng, chi từ nguồn quỹ BHTN là 4.315 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT từ nguồn quỹ BHYT là 39.722 tỷ đồng.

BHXH Việt Nam cũng cho biết, ngoài những công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong tháng 6/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm như: Tập trung triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội.

Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn, xử lý những tồn tại, vướng mắc trong triển khai, thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở khám chữa bệnh có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định BHYT.../.

T.Hà

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam