40 năm tham gia BHXH bắt buộc Bộ Quốc phòng, hưởng mức quyền lợi nào?

20/02/2019 08:23:27
Một bạn đọc hỏi: Bác tôi tham gia BHXH bắt buộc Bộ Quốc phòng từ tháng 05/1977 đến 05/2017; nghỉ hưu vào tháng 06/2017; cấp bậc Trung tá; không tham gia chiến trường Cambodia và không có huân, huy chương kháng chiến. Hiện bác tôi đang nghỉ hưu, tại địa phương, được cấp thẻ BHYT với mức quyền lợi 3. Vậy, bác tôi có được hưởng BHYT mức quyền lợi 2 không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Điểm 2 Khoản 15 Điều 1 Luật BHXH số 46/2014/QH13 quy định:

“Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Như vậy, trường hợp bác của bạn, thuộc diện tham gia BHYT theo đối tượng người hưởng lương hưu, đồng thời, cũng thuộc đối tượng cựu chiến binh. Bác của bạn được đổi thẻ BHYT theo mã quyền lợi hưởng BHYT của đối tượng cựu chiến binh có ký hiệu là HT2. Đề nghị bác của bạn liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để được đổi thẻ theo quy định.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam