46 doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép

06/11/2017 16:33:47
Cục Quản lý Lao động ngoài nước Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, Cục vừa thu hồi giấy phép của 46 doanh nghiệp do vi phạm các quy định khi đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó có 19 doanh nghiệp tại Hà Nội, 10 doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh.

(ảnh minh họa)

Cụ thể, các doanh nghiệp không trực tiếp tổ chức dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp giấy phép không đưa được người lao động đi làm việc ở nước ngoài; cho người khác sử dụng giấy phép của mình để hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; không thực hiện phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc...

Sau khi bị thu hồi giấy phép, các doanh nghiệp vẫn phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi hợp đồng còn hiệu lực.

Các DN này cũng phải báo cáo Cục Quản lý Lao động ngoài nước về các hợp đồng đang còn hiệu lực, số lượng người lao động đang làm việc ở nước ngoài, số lượng người lao động đã được tuyển chọn để đưa đi làm việc ở nước ngoài và phương án thực hiện trách nhiệm đối với các hợp đồng còn hiệu lực./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam