7 tháng đầu năm có hơn 72 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài

07/08/2018 16:40:23
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tháng đầu năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 72.929 lao động (26.334 lao động nữ) đạt 66.3% kế hoạch năm 2018.

(ảnh minh họa)

Cụ thể, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2018 là 12.123 lao động (4.434 lao động nữ); tại các thị trường: Đài Loan là 5.781 lao động (1.712 lao động nữ), Nhật Bản là 4.994 lao động (2.374 lao động nữ), Hàn Quốc là 680 lao động (124 lao động nữ), Malaysia là 71 lao động (61 lao động nữ), Rumania là 175 lao động nam, Kuwait là 180 lao động nam, Ả rập - Xê út là 135 người (107 lao động nữ) và các thị trường khác./.

PV

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam