70% việc làm trên thế giới nằm trong khu vực phi chính thức, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

23/10/2019 08:39:57
Theo một báo cáo mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), căn cứ số liệu thu thập được từ 99 quốc gia trên thế giới, cứ 10 lao động thì có 07 người đang hoạt động trong khu vực phi chính thức (lao động tự do) hoặc làm việc trong các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

(Ảnh minh họa)

“Nhỏ nhưng quan trọng: Bằng chứng toàn cầu về mức đóng góp việc làm cho thị trường lao động của lao động tự do, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa” là tên báo cáo mới của ILO về việc làm, trong đó, đáng chú ý, ILO nhấn mạnh: Cứ 10 lao động thì có 07 người đang hoạt động trong khu vực phi chính thức (lao động tự do) hoặc làm việc trong các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa - Phát hiện này được đánh giá là “rất có ý nghĩa” để các Chính phủ, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách xây dựng các chính sách, chương trình về tạo việc làm, nâng cao chất lượng việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện năng suất lao động của người lao động, doanh nghiệp và chính thức hóa việc làm.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng trung bình 62% việc làm tại 99 quốc gia được ILO thu thập số liệu thuộc khu vực phi chính thức – khu vực điều kiện làm việc nói chung không được lý tưởng như độ bao phủ An sinh xã hội không cao, tiền lương và thu nhập thấp, điều kiện an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp không tốt, quan hệ lao động chưa được chú trọng... Tại các quốc gia có thu nhập cao, 58% tổng số việc làm nằm ở doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, tỷ lệ này cao hơn đáng kể; đặc biệt, tại các quốc gia có mức thu nhập thấp nhất, tỷ trọng việc làm trong doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa có nơi là gần 100%.

Từ đó, ILO đưa ra khuyến nghị, các Chính phủ, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách xây dựng các chính sách nên lưu tâm đến việc hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, coi đây là 01 trong những trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. Cụ thể, ILO nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo môi trường thuận lợi để phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đảm bảo họ vận hành hiệu quả, đem lại thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động; chú trọng cải thiện năng suất lao động của doanh nghiệp; tạo điều kiện tiếp cận tài chính và thị trường; khuyến khích, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, kinh doanh của lao động nữ; khuyến khích công cuộc chuyển dịch sang nền kinh tế chính thức, gắn với bền vững bảo vệ môi trường.

Trong mọi nền kinh tế trên thế giới, năng suất lao động của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa bao giờ cũng thấp hơn doanh nghiệp lớn; đầu tư về vốn của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cũng hạn hẹp hơn rất nhiều; doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cũng sẽ khó tiếp cận được với công nghệ hàng đầu, không có điều kiện để tham gia vào chuỗi các sản xuất để có năng suất lao động cao... song đây là khu vực quan trọng vì có thể giải quyết được lực lượng lao động lớn nhất trong nền kinh tế. Vì vậy, phát triển, nâng cao năng suất của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đóng vai trò quan trọng, tác động đến việc nâng cao năng suất lao động quốc gia. Theo đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), “cần từ bỏ quan niệm chỉ có doanh nghiệp lớn mới đủ khả năng vươn tới các chuẩn mực quốc tế, trong thời đại ngày nay, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cũng có điều kiện tham gia được thị trường toàn cầu, với sự trợ giúp của thương mại điện tử chẳng hạn”.

Hoàng Tùng (Theo ILO)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam