Ai có trách nhiệm nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho người lao động?

25/09/2017 08:28:48

Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập và nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho người lao động tại cơ quan BHXH (Ảnh minh họa)

Chị Hoàng Thanh Tâm ở Hòa Bình hỏi: Người lao động tham gia BHXH đang làm việc, sau thai sản thì nộp hồ sơ ở đâu để được giải quyết hưởng chế độ? Thời giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc được quy định như thế nào?

 

Trả lời: Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH thực hiện việc giải quyết và tổ chức chi trả chế độ thai sản cho người lao động.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan BHXH.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do./.

 

Ban Thực hiện CS BHXH

BHXH Việt Nam

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam