ASSA: 20 năm đồng hành và phát triển

18/09/2019 10:01:54
Đây là ấn phẩm đặc biệt được BHXH Việt Nam - với cương vị Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019, xây dựng nội dung và xuất bản nhằm ghi dấu ấn kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN. Ấn phẩm đã được giới thiệu và chuyển đến tay các đại biểu tham dự Hội nghị ASSA 36 tổ chức tại Brunei.

Ấn phẩm “ASSA: 20 năm đồng hành và phát triển” được xây dựng với nội dung phong phú, bao gồm các thông tin tổng quan về kinh tế, xã hội và An sinh xã hội khu vực Đông Nam Á, khái quát quá trình 20 năm hình thành và phát triển Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á với những dấu mốc quan trọng.

Một nội dung quan trọng của “ASSA: 20 năm đồng hành và phát triển” là những thông tin chi tiết về các tổ chức thành viên đến từ quốc gia Đông Nam Á; bao gồm các dấu mốc phát triển, các chế độ An sinh xã hội được thực hiện, số diện bao, quy mô tổ chức hệ thống...

“ASSA: 20 năm đồng hành và phát triển” là ấn phẩm đặc biệt ghi dấu kỷ niệm 20 năm thành lập ASSA. Việc phát hành ấn phẩm này cũng là một trong những dấu ấn của BHXH Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019 và được phát hành đến tay các đại biểu tổ chức thành viên dịp Hội nghị ASSA 36.

 

 Lê Công 

 

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam