Bà Rịa - Vũng Tàu: Công khai 10 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN

16/04/2019 17:13:09
10 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 20-98 tháng với tổng số nợ là 5.843.812.861 đồng; trong đó, có 02 doanh nghiệp nợ đọng hơn 01 tỷ đồng và kéo dài nhiều năm là Công ty TNHH Quang Hùng, hơn 1,379 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Hàng hải O.M.S.C, gần 02 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, 10 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN mà BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công khai danh sách trên các phương tiện thông tin đại chúng bao gồm Công ty TNHH Vương Hải (nợ 20 tháng, số tiền nợ 26.750.222 đồng); Công ty TNHH Trại nuôi cá SAI –PAC (24 tháng, 6.150.638 đồng); Công ty TNHH Điều dưỡng Du lịch Vũng Tàu (44 tháng, 369.864.076 đồng); Công ty Cổ phần Giải trí – Thể thao Minh Đạm (50 tháng, 93.637.178 đồng); Công ty TNHH Hoàng Vũ (52 tháng, 87.947.984 đồng); Công ty Cổ phần Kiến trúc Thanh Bình (63 tháng, 105.806.548 đồng); Công ty TNHH Ánh Quang (74 tháng, 154.690.898 đồng); Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại Tùng Long (81 tháng, 642.036.899 đồng); Công ty TNHH Quang Hùng (85 tháng, 1.379.827.877 đồng); Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Hàng hải O.M.S.C (98 tháng, 2.977.100.541 đồng).

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam