Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ 50% mức đóng BHYT đối với HSSV

13/08/2020 08:33:21
Ngày 4/8/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT đối với học sinh sinh viên học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

(ảnh minh họa)

Theo đó, từ năm học 2020-2021, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ nâng mức hỗ trợ từ 30% lên 50% mức đóng BHYT đối với học sinh sinh viên học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh. Trường hợp một học sinh sinh viên thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ thì chỉ được hưởng mức hỗ trợ đóng BHYT theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

Hàng năm, BHXH tỉnh hướng dẫn thực hiện mức hỗ trợ đóng BHYT đối với học sinh sinh viên; BHXH các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

Mỗi năm học, dự kiến có khoảng hơn 211 ngàn học sinh sinh viên học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh nhận được sự hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT. Số tiền hỗ trợ thêm 20% hàng năm cho mỗi học sinh sinh viên là 160.920 đồng.

Như vậy, tổng số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ hàng năm khoảng hơn 85 tỷ đồng. Trong đó, theo quy định của Trung ương 30% tương ứng với số tiền hơn 51 tỷ đồng; thêm 20% ngân sách địa phương với số tiền hơn 34 tỷ đồng.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/8/2020./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam