Bà Rịa – Vũng Tàu: Tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT

26/04/2020 19:32:54
Bà Rịa – Vũng Tàu có 210.822 người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ 33,79% lực lượng lao động; 967.412 người/1.118.442 người (tổng dân số toàn tỉnh) tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ 86,50% dân số, vượt 0,4% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg… Để tiếp tục tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa có Công văn số 3688/UBND-VP gửi cơ quan BHXH và các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan rà soát, khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT, trong đó, lưu ý một số nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt tỷ lệ chưa xứng với tiềm năng như doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện…; tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trực tiếp tại khu dân cư, tổ dân phố; mở rộng hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT bởi tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra, làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

Giao các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp thực hiện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2018-2021. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Tài chính, BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo, trình HĐND tỉnh xem xét, hỗ trợ thêm một phần mức đóng cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ngoài mức hỗ trợ do Ngân sách Nhà nước quy định; phối hợp với cơ quan BHXH rà soát, đôn đốc, hướng dẫn đơn vị đăng ký tham gia BHXH bắt buộc theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục khẩn trương phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh nâng mức hỗ trợ đóng BHYT đối với nhóm đối tượng học sinh, sinh viên (từ 30% lên 50%) từ nguồn Ngân sách địa phương; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên; đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên theo quy định. Cục Thuế tỉnh phối hợp cung cấp thông tin cho BHXH tỉnh để rà soát, đôn đốc, hướng dẫn đơn vị đăng ký tham gia BHXH.

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, cùng với việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể của từng Sở, ban, ngành, cơ quan BHXH địa phương trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, năm 2020, Bà Rịa – Vũng Tàu phấn đấu có 34,20% lực lượng lao động tham gia BHXH, 31,60% lực lượng lao động tham gia BHTN và đạt tỷ lệ bao phủ 90% dân số tham gia BHYT.

Lan Lê – Như Mai

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam