Bắc Giang đạt tỷ lệ 94,6% dân số tham gia BHYT

05/11/2018 10:02:06
Tính đến hết quý III năm 2018, tỉnh Bắc Giang có 1.587.991 người tham gia BHYT, phấn đấu cuối năm 2018 đạt tỷ lệ bao phủ trên 97% dân số…

Cán bộ BHXH tỉnh Bắc Giang vận động người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT hộ gia đình.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Bắc Giang, tính đến hết quý III năm 2018, toàn tỉnh có 1.592.359 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng 61.295 người (4%) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 227.333 người, tham gia BHYT 1.587.991 người, đạt tỷ lệ 94,6% dân số, vượt 10,1% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Bắc Giang năm 2018 (84,5%). Toàn tỉnh thu được 3,259,776 tỷ đồng, đạt 70,3% kế hoạch năm, tăng 418,612 tỷ đồng (14,7%) so với cùng kì năm 2017. Cùng đó, công tác chi trả và giải quyết các chế độ bảo hiểm kịp thời, đầy đủ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng.

9 tháng đầu năm, BHXH tỉnh giám định và thanh toán cho 2.248.885 lượt, với số tiền 960,6 tỷ đồng (chiếm 82,4% dự toán năm 2018), tỷ lệ liên thông dữ liệu đạt 100%; rà soát và bàn giao được 291.811 sổ, đạt 99.69%.

Công tác cải cách hành chính được triển khai sâu rộng gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh việc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, ứng dụng phần mềm trong tiếp nhận và trả TTHC đã đem lại nhiều kết quả tích cực, các TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tương đối kịp thời (đạt 98,8% hồ sơ tiếp nhận).

BHXH tỉnh đã tiến hành thanh tra kiểm tra liên ngành, chuyên ngành tại 127 đơn vị doanh nghiệp (đạt 74,7% kế hoạch năm 2018), thực hiện thanh tra đột xuất tại 32 đơn vị, qua công tác thanh tra, kiểm tra đã thu hồi 27,2 tỷ đồng số tiền nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai nhiệm vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ doanh nghiệp tham gia còn thấp so với số doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh; việc phát triển đối tượng tham gia BHXH đặc biệt là BHXH tự nguyện còn hạn chế; tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, đóng không đủ số lượng và mức đóng của các doanh nghiệp còn phổ biến; tình trạng chậm, muộn hồ sơ vẫn còn xảy ra; một số cơ sở khám chữa bệnh lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT dẫn đến chi phí khám chữa bệnh gia tăng vượt dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT do Thủ tướng Chính phủ giao.  

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, trong 3 tháng cuối năm, BHXH tỉnh Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tháng cao điểm vận động người tham gia BHYT năm 2019 theo tinh thần chỉ thị số 08 của BTV Tỉnh ủy và kế hoạch số 210 của UBND. Tích cực triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt tăng tỷ lệ hộ gia đình tham gia BHYT, phấn đấu cuối năm 2018 đạt tỷ lệ bao phủ trên 97% dân số.

Cùng đó, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát chi phí KCB BHYT, tăng cường giám định điện tử tại tất cả các cơ sở KCB BHYT, ngăn ngừa hành vi trục lợi quỹ KCB BHYT, phấn đấu năm 2018 không vượt dự toán chi phí KCB BHYT do Thủ tướng Chính phủ giao. Đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT, thực hiện giao dịch điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, tiến hành tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, BHXH, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm để hạn chế tối đa tình trạng trốn đóng, nợ đọng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, trong quý IV năm 2018, thanh tra toàn bộ doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 9 tháng trở lên. Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính các doanh nghiệp nợ, sau khi xử phạt doanh nghiệp cố tình vi phạm, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra, truy tố trách nhiệm hình sự theo quy định./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam