Bắc Giang: Đẩy mạnh chi trả dịch vụ An sinh xã hội, BHXH bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

22/08/2019 16:37:13
Xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện hàng năm và các giải pháp nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; phấn đấu đến năm 2020, đạt 20%, năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất ở khu vực đô thị sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt- đây là yêu cầu của UBND tỉnh Bắc Giang đối với BHXH tỉnh trong văn bản vừa ban hành ngày 19/08/2019.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, để thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình An sinh xã hội, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu BHXH tỉnh Bắc Giang:

Khẩn trương xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện hàng năm và các giải pháp nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; phấn đấu đến năm 2020 đạt 20%, năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất ở khu vực đô thị sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền thông và ngành, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân.

Thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động, khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, BHXH một lần cho người lao động qua tài khoản cá nhân của người lao động.

Ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử và sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan BHXH với ngân hàng, bưu điện; phối hợp với các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán công hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, có cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng nhận chế độ trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM); Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang phối hợp với BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh triển khai hỗ trợ mở tài khoản, thẻ ATM cho người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp; các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, BHXH một lần cho người lao động qua tài khoản cá nhân của người lao động; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tuyên truyền, vận động, khuyến khích người lao động, người thụ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp ở địa phương nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, phối hợp với cơ quan BHXH thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, BHXH một lần cho người lao động qua tài khoản cá nhân của người lao động.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam