Bắc Giang: Tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH

17/06/2019 10:05:49
Nhằm tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng nhanh số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN; khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH; tiến tới BHXH toàn dân, góp phần đảm bảo An sinh xã hội bền vững, trung tuần tháng 06/2019, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND về việc Tăng cường thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh.

(Ảnh minh họa)

Tại Kế hoạch số 121/KH-UBND, UBND tỉnh Bắc Giang đề ra chỉ tiêu cụ thể là phấn đấu đến năm 2020, ít nhất 95% số đối tượng lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc và BHTN; tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện của năm sau so với năm trước tăng ít nhất từ 30%. Căn cứ vào chỉ tiêu trên, sẽ tập trung tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/08/2018 của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN và BHXH tự nguyện; xây dựng cơ sở dữ liệu về đối tượng tham gia BHXH; xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; phát triển đối tượng tham gia BHXH (nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc chia sẻ dữ liệu quản lý, sử dụng lao động, thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về BHXH, phát huy vai trò của các tổ chức Hội, đoàn thể ở cơ sở trong việc vận động, thuyết phục hội viên, đoàn viên tham gia BHXH tự nguyện).

Riêng với BHXH tỉnh Bắc Giang – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, UBND tỉnh giao chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương triển khai các giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện; đôn đốc, kiểm tra các thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công. Cụ thể, xác định đối tượng đang tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN do BHXH tỉnh đang quản lý, phân loại theo từng nhóm đối tượng căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/08/2018 của Chính phủ (báo cáo các biểu mẫu gửi kèm Kế hoạch về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo 06 tháng trước ngày 10/06, báo cáo năm trước ngày 15/10); chủ trì phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng phương án chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH toàn tỉnh, từng huyện/thành phố gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (tháng 10 hằng năm); nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tuyên truyền viên cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, trong đó đặc biệt quan tâm đến uy tín, tầm ảnh hưởng của các tổ chức hội, đoàn thể, mối quan hệ của các trưởng, phó thôn/bản, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ Đại lý BHXH, trong đó chú trọng tổ chức đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện; thực hiện tốt cơ chế liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cấp, ngành để xác định số doanh nghiệp, HTX đang hoạt động, số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, BHTN để quản lý, theo dõi và yêu cầu người sử dụng lao động tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động theo quy định; phối hợp với các cấp, ngành tổ chức thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHTN của người lao động (trước mắt, tập trung thanh, kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đầy đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN); thường xuyên rà soát, cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng chế độ, triển khai, áp dụng thông suốt quy trình thực hiện BHXH điện tử theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam; xây dựng chương trình ký kết, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục hội viên tham gia BHXH tự nguyện.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam