Bắc Giang: Tỉnh duy nhất toàn quốc vượt kế hoạch về phát triển BHXH bắt buộc

08/08/2019 15:21:34
Báo cáo mới nhất của BHXH Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến công tác thu toàn quốc về BHXH, BHYT tháng 8/2019 cho thấy, đến cuối tháng 7/2019, mắc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của BHXH các tỉnh, thành phố đến nay tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,551 triệu người, đạt 95,1% kế hoạch giao.

Hình ảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác thu về BHXH, BHYT tháng 8/2019

Cụ thể, đến cuối tháng 7/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc tăng thêm 66.890 người so với tháng 06/2019; tăng 97.483 người so với tháng 12/2018, số người còn phải phát triển 5 tháng cuối năm là 752 nghìn người.

Trong đó đáng chú ý, Bắc Giang là tỉnh dẫn đầu danh sách 5 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cao về phát triển người  tham gia BHXH bắt buộc và cũng là tỉnh duy nhất toàn quốc vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao với 255,490 người tham gia, đạt 100.4%. Tiếp theo danh sách là Ninh Bình với 124,581 người tham gia, đạt 99.5% kế hoạch; Phú Thọ với 160,468 người tham gia, đạt 98.7% kế hoạch; Nghệ An với 224,617 người tham gia, đạt 97.8% kế hoạch; An Giang với 109,708 người tham gia, đạt 97.5% kế hoạch…

05 tỉnh có tỷ lệ phát triển nhiều người tham gia BHXH bắt buộc 07 tháng năm 2019 là: Hà Nội với 1,682,668 người tham gia; Bắc Giang với 255,490 người tham gia; Thanh Hóa với 341,785 người tham gia; Hải Phòng với 396,393 người tham gia; Ninh Bình với 124,581 người tham gia…/.

Châu Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam