Bắc Kạn: Chỉ cần 10 phút để cấp lại thẻ BHYT

23/04/2020 10:13:47
Đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chế độ BHYT, BHXH tỉnh Bắc Kạn vừa cải tiến quy trình cấp lại thẻ BHYT đối với những trường hợp mất, hỏng.

Người dân đề nghị cấp lại thẻ BHYT tại bộ phận “một cửa” của BHXH tỉnh Bắc Kạn

Theo đó, thời gian cấp lại thẻ BHYT đối với những trường hợp mất, hỏng được rút ngắn từ 01 ngày làm việc xuống còn 0,5 ngày; tuy nhiên, trên thực tế, BHXH tỉnh Bắc Kạn chỉ mất khoảng 05-15 phút để thực hiện thủ tục.

Người đề nghị cấp lại thẻ BHYT đến bất kỳ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại trụ sở BHXH tỉnh Bắc Kạn, BHXH các huyện hay Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh; bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc UBND cấp huyện (đã được triển khai tại UBND huyện Chợ Mới, Chợ Đồn) đều được cán bộ “một cửa” cơ quan BHXH tiếp nhận, kiểm tra và thực hiện in, trả thẻ BHYT ngay sau đó mà không phải chờ đợi.

Đến nay, sau gần 01 tháng triển khai thực hiện (từ tháng 04/2020), chỉ tính riêng Văn phòng BHXH tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và in, cấp lại thẻ BHYT cho 51 trường hợp tại bộ phận “một cửa”, đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng.

Kim Anh (BHXH tỉnh Bắc Kạn)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam