Bắc Kạn: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

26/06/2020 13:48:16
Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Phạm Duy Hưng có cuộc họp với BHXH tỉnh và các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế; Cục Thuế tỉnh; Bưu điện tỉnh.

Tính đến hết tháng 05/2020, Bắc Kạn có 22.356 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 94% kế hoạch BHXH Việt Nam giao và 88,4% chỉ tiêu của UBND tỉnh giao; số người tham gia BHXH tự nguyện là 4.728 người, đạt 70% kế hoạch BHXH Việt Nam giao và 105,1% chỉ tiêu của UBND tỉnh giao; số người tham gia BHTN là 16.297 người, đạt 85,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao và 93,5% chỉ tiêu của UBND tỉnh giao; số người tham gia BHYT là 307.040 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 96,7% dân số, cao hơn 0,9% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/06/2016.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 06 tháng đầu năm 2020; đồng thời, chỉ ra khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để duy trì số đối tượng đã tham gia và mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Hậu thảo luận, đại biểu tham dự quyết tâm cao và thống nhất đưa ra một số giải pháp như: Tăng cường công tác phối hợp, tham mưu giữa các thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đến tận cơ sở; thường xuyên cung cấp thông tin, chia sẻ dữ liệu về đăng ký, thành lập và quản lý thuế đối với doanh nghiệp để rà soát, vận động đối tượng tham BHXH, BHYT, BHTN; xây dựng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo để tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phát triển đối tượng tại UBND các huyện, thành phố; thành lập các tổ thanh tra, kiểm tra tình hình tham gia, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị, doanh nghiệp… nhằm phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Quế Anh (BHXH tỉnh Bắc Kạn)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam