Bắc Kạn: Tăng cường giải pháp quản lý quỹ BHYT

19/06/2017 08:31:22
Vừa qua ngày 08/06, BHXH tỉnh Bắc Kạn và Sở Y tế phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban liên ngành để đánh giá kết quả công tác khám, chữa bệnh BHYT năm 2016, quý I năm 2017; đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác khám, chữa bệnh BHYT năm 2016 và quý I năm 2017 đã được hai bên phối hợp tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT, tăng cường phối hợp trong thực hiện chính sách BHYT như, kiểm tra liên ngành, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hệ thống giám định điện tử... Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như: vấn đề gia tăng chi phí khám, chữa bệnh BHYT dẫn đến năm 2016, toàn tỉnh bội chi quỹ hơn 80 tỷ đồng, quý I/2017, bội chi 31,7 tỷ đồng; việc gửi dữ liệu lên hệ thống thông tin giám định BHYT của một số cơ sở chưa kịp thời và chưa đúng quy định làm ảnh hưởng đến việc thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT...

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng bội chi quỹ BHYT là do tác động của thông tuyến khám, chữa bệnh; việc chỉ định các dịch vụ kỹ như xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, dịch vụ phục hồi chức năng, y học cổ truyền tại một số cơ sở khám, chữa bệnh còn rộng rãi; sử dụng thuốc, vật tư y tế chưa phù hợp với nguồn quỹ khám, chữa bệnh BHYT; giá tiền giường điều trị nội trú tăng từ 3,5 - 4 lần so với mức cũ; một số đơn vị chỉ định điều trị nội trú không phù hợp với tình trạng bệnh; kéo dài ngày điều trị nội trú quá mức cần thiết…. dẫn đến việc gia tăng bội chi quỹ BHYT trong 5 tháng đấu năm 2017.

Trên cơ sở đó, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất đưa ra một số giải pháp cụ thể như: Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa hai đơn vị nhằm kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách BHYT cho nhân dân, tập trung vào việc thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh BHYT; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn; kiểm soát sự gia tăng chi phí, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế trong việc quản lý, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT và ý thức trách nhiệm của người dân khi tham gia BHYT.  Tích cực phối hợp thực hiện chuẩn hóa dữ liệu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT, đảm bảo chất lượng và thời gian liên thông dữ liệu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng yêu cầu Sở Y tế khi thực hiện đấu thầu thuốc phải xem xét đến khả năng của quỹ khám, chữa bệnh BHYT của tỉnh, đảm bảo giá các loại thuốc trong danh mục không cao hơn so với các tỉnh lân cận. Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở y tế, nhất là các đơn vị có biểu hiện lạm dụng Quỹ khám, chữa bệnh BHYT; có chi phí khám, chữa bệnh BHYT gia tăng bất thường, tần suất khám, chữa bệnh cao; Xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm, chỉ định điều trị nội trú không phù hợp với tình trạng người bệnh… thu hồi chi phí khám chữa bệnh sử dụng sai quy định. Đối với Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn cần đảm bảo sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT tiết kiệm, phù hợp với nguồn quỹ được giao. Đặc biệt với khả năng nguồn quỹ của tỉnh như vậy thì phải lưu ý sử dụng thuốc có giá hợp lý, chỉ định cho bệnh nhân vào điều trị phù hợp với tình trạng bệnh, không kéo dài ngày giường điều trị; tăng cường chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho tương xứng với mức giá hiện nay. BHXH tỉnh chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng, quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT tại cơ sở y tế; thực hiện tốt việc giám định, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên hệ thống giám định điện tử... Trường hợp phát hiện gian lận về BHYT sẽ xử lý nghiêm theo quy định./.

Bùi Toàn - BHXH tỉnh Bắc Kạn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam