Bắc Kạn: Tăng cường phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT

13/11/2017 08:45:07
Chiều 07/11/2017, BHXH tỉnh Bắc Kạn và Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp trong phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa bên, từ năm 2015 - 2017, BHXH tỉnh Bắc Kạn và Công an tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp thanh tra, kiểm tra 03 cuộc với 22 đơn vị sử dụng lao động, thu hồi số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên 3 tỷ đồng; phối hợp điều tra, xác minh làm rõ một số trường hợp hưởng BHXH không đúng đối tượng và kê khai thời gian công tác đề nghị cấp sổ BHXH không đúng quy định. Việc triển khai thực hiện Quy chế đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, thông qua các cuộc kiểm tra liên ngành giữa BHXH tỉnh và Công an tỉnh Bắc Kạn (Phòng PC46), ý thức chấp hành pháp luật BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động được kiểm tra đã được nâng cao hơn, thực hiện đăng ký tham gia và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ, kịp thời hơn; góp phần ngăn ngừa việc lạm dụng, trục lợi BHXH, BHYT, BHTN; quản lý chặt chẽ quỹ BHXH, quỹ BHYT và đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn…

Để tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác phối hợp giữa 02 đơn vị, Hội nghị tiến hành triển khai quán triệt 02 nội dung văn bản gồm: Quy chế phối hợp số 3461/QCPH-TCCS- BHXH ngày 16/8/2017 giữa Tổng cục Cảnh sát và BHXH Việt Nam; Chương trình phối hợp số 456/CTPH-CA-BHXH ngày 31/10/2017 giữa Công an tỉnh và BHXH tỉnh trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thiếu tướng Ma Văn Lả, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân

Đồng chí Lò Thị Hoán, Giám đốc BHXH tỉnh trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Lò Thị Hoán nhấn mạnh: Trong những năm qua, BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, trong đó có vai trò rất quan trọng của Công an tỉnh Bắc Kạn. Thay mặt tập thể cơ quan BHXH tỉnh, Giám đốc Lò Thị Hoán cảm ơn tập thể lãnh đạo Công an tỉnh, cán bộ, sỹ quan các phòng nghiệp vụ và công an các huyện thành phố đã luôn quan tâm, phối hợp, giúp đỡ tạo điều kiện để BHXH tỉnh tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN; bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trong thời gian tới trước xu hướng của hệ thống chính sách BHXH, BHYT, BHTN ngày càng được mở rộng về đối tượng tham gia và quyền lợi hưởng, tình trạng vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN ngày càng phức tạp hơn, do đó yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh mà đầu mối là Phòng Thanh tra – Kiểm tra cần phải chủ động, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm để phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành của cấp trên và Chương trình liên ngành đã ký kết giữa 02 đơn vị.

Đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa hai đơn vị, Thiếu tướng Ma Văn Lả, Giám đốc Công an tỉnh đề xuất một số nhóm giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Cụ thể, sự phối hợp giữa BHXH tỉnh và Công an tỉnh phải thường xuyên liên tục, đi sâu vào trọng tâm, trọng điểm với các nội dung cụ thể; tăng cường tính chủ động của lực lượng cảnh sát nhân dân nói chung và cảnh sát kinh tế nói riêng, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về BHXH, BHYT, tổng kết, nhận diện những phương thức, thủ đoạn, hành vi vi phạm qua đó có biện pháp đấu tranh hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo. 

Tại buổi hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Kạn và Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân có nhiều đóng góp trong phối hợp phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2017.

Bùi Toàn – BHXH tỉnh Bắc Kạn

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam