Bắc Kạn: thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 55,8% kế hoạch

10/08/2017 16:18:34
Theo báo cáo của BHXH tỉnh Bắc Kạn, tính đến ngày 31/7/2017, số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, BHXH 22.766 người, tăng 117 người; BHYT 307.327 người, tăng 5.941 người và BHXH tự nguyện là 893 người, tăng 132 người.

Đến hết ngày 31/07/2017, toàn tỉnh thu được 303.842 triệu đồng/544.460 triệu đồng, đạt 55,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. So với cùng kỳ năm 2016 số thu tăng 38.678 triệu đồng, tương ứng tăng 14,6%. Số thu tăng là do công tác đôn đốc thu hồi nợ tại các đơn vị sử dụng lao động được triển khai đồng bộ thông qua nhiều biện pháp như: tăng cường phối hợp đốc thu tại đơn vị, lập biên bản yêu cầu chủ sử dụng lao động cam kết thực hiện lộ trình trả nợ; gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT hàng tháng cho đơn vị, thông báo số phải thu BHXH, BHYT cho hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh để thực hiện thu hộ; đăng danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN trên Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh…

Bên cạnh các giải pháp nêu trên, BHXH tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan, đặc biệt là các đơn vị trong tổ công tác liên ngành thu nợ BHXH của tỉnh trong việc bám sát, đôn đốc các doanh nghiệp thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT. Tích cực tuyên truyền Luật BHXH, BHYT qua các kênh thông tin như: Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đối thoại doanh nghiệp, đối thoại với hội viên thuộc các tổ chức hội, đoàn thể trong tỉnh…

Mặc dù kết quả thu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN còn ở mức cao. Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN đết hết tháng 7/2017 là trên 45 tỷ đồng, đây là số nợ lớn so với tỉnh còn nhiều khó khăn như Bắc Kạn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo BHXH tỉnh đặt ra trong tháng 8 và những tháng cuối năm 2017 là:  Thường xuyên, kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và BHXH Việt Nam về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, sát sao. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nhất là công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng; quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT; các hoạt động truyền thông về BHXH, BHYT; công tác thu và hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành. Rà soát, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Đại lý thu góp phần phát triển tăng nhanh số đối tượng tham gia loại hình BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2017./.

Bùi Toàn (BHXH tỉnh Bắc Kạn)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam