Bắc Kạn: Tích cực đôn đốc thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

07/09/2017 14:27:34
Tính đến ngày 31/08/2017, toàn tỉnh Bắc Kạn thu được 388.800 triệu đồng, đạt 71,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tuy nhiên tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN còn ở mức cao, chiếm 4,18% trên tổng số phải thu năm 2017.

Giao dịch với đơn vị sử dụng lao động tại phòng Tiếp nhận và trả KQTTHC BHXH tỉnh Bắc Kạn

Theo BHXH tỉnh Bắc Kạn, đến hết ngày 31/08/2017, số người tham gia BHXH là 22.516 người; BHYT là 314.455 người, tăng 12.764 người so với cùng kỳ năm 2016; BHTN là 15.280 người và BHXH tự nguyện là 906 người, tăng 169 người so với tháng 8 năm 2016; toàn tỉnh thu được 388.800 triệu đồng đạt 71,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. So với cùng kỳ năm 2016 số thu tăng 90.565 triệu đồng, tương ứng tăng 30,4%. Số thu tăng là do công tác đôn đốc thu hồi nợ tại các đơn vị sử dụng lao động được triển khai đồng bộ thông qua nhiều biện pháp như: tăng cường phối hợp đốc thu tại đơn vị, lập biên bản yêu cầu chủ sử dụng lao động cam kết thực hiện lộ trình trả nợ; gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT hàng tháng cho đơn vị, thông báo số phải thu BHXH, BHYT cho hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh để thực hiện thu hộ; đăng danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN trên Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh…  

Bên cạnh các giải pháp nêu trên, BHXH tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan, đặc biệt là các đơn vị trong tổ công tác liên ngành thu nợ BHXH của tỉnh trong việc bám sát, đôn đốc các doanh nghiệp thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT. Tích cực tuyên truyền Luật BHXH, BHYT qua các kênh thông tin như: Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đối thoại doanh nghiệp, đối thoại với hội viên thuộc các tổ chức hội, đoàn thể trong tỉnh…

Mặc dù kết quả thu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN còn ở mức cao. Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN đết hết tháng 08/2017 là trên 22.802 triệu đồng, tỷ lệ nợ chiểm 4,18% trên tổng số phải thu năm 2017, tuy có giảm 22.657 triệu đồng so với tháng 7/2017 nhưng con số 22.802 triệu đồng tiền các đơn vị sử dụng lao động nợ kéo dài BHXH, BHYT, BHTN làm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thực hiện chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo BHXH tỉnh đặt ra trong tháng 9 và những tháng cuối năm 2017 là:  Thường xuyên, kịp thời báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, sát sao. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nhất là công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng; quản lý Quỹ khám, chữa bệnh BHYT; các hoạt động truyền thông về BHXH, BHYT; công tác thu và hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành. Rà soát, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Đại lý thu góp phần phát triển tăng nhanh số đối tượng tham gia loại hình BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2017./.

Bùi Toàn - BHXH tỉnh Bắc Kạn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam