Bắc Ninh: Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tới người dân

11/05/2017 16:13:45
Thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2017 của BHXH Việt Nam, những tháng đầu năm 2017, BHXH tỉnh Bắc Ninh chủ động phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh đẩy mạnh nhiều đợt tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt là hình thức tuyên truyền tại cơ sở, đối thoại trực tiếp với đối tượng thụ hưởng, tuyên truyền, vận động nông dân tham gia BHXH, BHYT.

Từ đầu năm đến tháng 05/2017, toàn tỉnh Bắc Ninh tổ chức hơn 10 cuộc tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại cơ sở tập trung chủ yếu tại thành phố Bắc Ninh, huyện Gia Bình, Lương Tài, Tiên Du, Yên Phong. Mỗi hội nghị đối thoại thu hút từ 150 người đến 350 người tham dự.

Tại các hội nghị, các báo cáo viên của BHXH tỉnh trực tiếp truyền đạt những thông tin định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển BHXH, BHYT trong giai đoạn 2012-2020; những nội dung cơ bản của Luật BHXH năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT… Trong đó, tập trung tuyên truyền làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; hướng dẫn các hội viên về hồ sơ, thủ tục tham gia, mức đóng, phương thức đóng, địa điểm đóng, các quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình.

Để giúp người dân hiểu hơn ý nghĩa chính sách BHXH, BHYT, việc hỗ trợ khi tham gia BHXH, BHYT của UBND tỉnh Bắc Ninh, các báo cáo viên đã cung cấp thông tin chi tiết, đầy đủ tới các đại biểu. Theo đó, người dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Ninh, khi tham gia BHXH, BHYT có rất nhiều ưu đãi, ngoài chính sách giảm trừ theo Luật BHXH, Luật BHYT còn được hưởng các chính sách hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh như: Đối tượng cận nghèo được hỗ trợ thêm 100% mức đóng (trong khi mức quy định của Nhà nước là 70%); người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi được hỗ trợ 100% mức đóng (trong khi Nhà nước đang hỗ trợ cho đối tượng trên 80 tuổi), Đảng viên dưới 75 tuổi được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được hỗ trợ 100% mức đóng, đối tượng công an viên được hỗ trợ 85% mức đóng BHXH tự nguyện và BHYT, đối tượng học sinh sinh viên được hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT và trong tháng 4/2017, BHXH tỉnh Bắc Ninh cũng đã tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng người cao tuổi từ 65 đến dưới 70 tuổi.

Ngoài ra, các hội nghị dành cho phần giải đáp các câu hỏi của các đại biểu tham dự hội nghị thông qua phiếu hỏi do Ban tổ chức Hội nghị đã gửi các đại biểu. Nội dung các câu hỏi tập trung chủ yếu vào phương thức đóng, mức đóng, quyền lợi đóng khi tham gia BHXH, BHYT, những tồn tại, khó khăn khi tham gia, thụ hưởng chế độ, đặc biệt những vấn đề phát sinh trong thực tế… Những thắc mắc của các đại biểu đã được lãnh đạo BHXH tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tiếp thu và giải đáp thỏa đáng.

Thông qua hội nghị các đại biểu tham dự đã hiểu rõ hơn quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận cao đối với việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách được quy định tại Luật BHXH năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Trên cơ sở đó, góp phần mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, giai đoạn 2012-2020 và tiến tới BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động./.

 Cẩm Nhung (BHXH tỉnh Bắc Ninh)

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam