Bắc Ninh: Nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

04/10/2019 16:03:07
“Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các ngành, các cấp, bằng nhiều biện pháp, giải pháp tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN tại tỉnh Bắc Ninh giảm dần qua các năm. Năm 2016, tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHYT chiếm 2,65% số phải thu theo kế hoạch, năm 2017 chiếm 2,37% và năm 2018 tỷ lệ này là 2,2%”.

(ảnh minh họa)

Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, giai đoạn từ năm 2016 đến nay, việc thực thi chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định đời sống nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị xã hội. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác BHXH, BHYT ngày càng được nâng cao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chính sách BHXH, BHYT, BHTN gần gũi với người dân hơn, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận và tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN ngày càng dễ dàng và thuận lợi hơn, các dịch vụ công trực tuyến về BHXH, BHYT, BHTN được cơ quan BHXH triển khai đồng bộ, hiện đại trên nền tảng số hóa. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng qua các năm, từng bước thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng được mở rộng. Hệ thống BHXH từng bước được xây dựng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả. Tổ chức quản lý, thu BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời; Tiếp nhận, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đúng kỳ, thuận lợi, đầy đủ, an toàn; Đảm bảo cân đối quỹ BHXH, quỹ BHYT... đã góp phần đảm bảo tốt an sinh xã hội cho nhân dân trong tỉnh.

Tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh đạt mức cao hơn bình quân cả nước. Đáng chú ý, Bắc Ninh là một trong số ít các tỉnh có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển đối tượng như hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 80 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (sớm hơn 15 tuổi so với quy định của Nhà nước), hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo (mức quy định của Nhà nước là 70%), hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho đảng viên dưới 75 tuổi được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng, hỗ trợ 85% mức đóng BHYT cho Công an viên...

Cụ thể, năm 2016 số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 1.017.068 người, tăng 13,4% so với năm 2015, chiếm 86,3% so với dân số của tỉnh (1.178.130 người); trong đó, BHXH bắt buộc là 292.697 người, BHXH tự nguyện là 3.000 người, tỷ lệ tham gia BHXH đạt 39,14% so với lực lượng lao động; tham gia BHTN là 285.146 người, đạt 37,56% so với lực lượng lao động. Tham gia BHYT 1.014.068 người, tăng 11,2% so với năm 2015, tỷ lệ bao phủ đạt 85% dân số, vượt 4,0% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (81%).

Đến năm 2017 số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 1.153.547 người, tăng 13,41% so với năm 2016, chiếm 94,9% so với dân số của tỉnh. Trong đó, BHXH bắt buộc là 347.688 người, BHXH tự nguyện là 2.965 người, tỷ lệ tham gia BHXH đạt 45,91% so với lực lượng lao động; số lao động tham gia BHTN là 340.056 người, đạt 44,91% lực lượng lao động. Tham gia BHYT là 1.150.582 người, tăng 13,46% so với năm 2016, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,68% dân số, vượt 11,08% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (83,6%).

Năm 2018 có 7.323 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, tăng 1.497 đơn vị so với năm 2017 (25,03%), tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN là 7.940 tỷ đồng, tăng 1.203 tỷ đồng (17,86%) so với 2017. Cụ thể tham gia BHXH có 360.874 người (gồm 357.511 người tham gia BHXH bắt buộc và 3.363 người tham gia BHXH tự nguyện), tăng 7,54% so với năm 2017; tỷ lệ bao phủ BHXH tăng từ 20,76% lực lượng lao động năm 2012 lên 46,93% năm 2018; Tham gia BHYT có 1.196.049 người, tăng 2,86% so với năm 2017; chiếm 95,26% dân số tham gia BHYT. Tỷ lệ bao phủ BHYT tăng từ 62,13% dân số năm 2012 lên 95,26% năm 2018, vượt 9,66% so với chỉ tiêu Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg; Tham gia BHTN có 348.750 người, tăng 2,5% so với năm 2017; tỷ lệ bao phủ BHTN tăng từ 19,19% lực lượng lao động năm 2012 lên 44,96% năm 2018.

Tính đến hết tháng 8/2019, toàn tỉnh có 7.214 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, 375.157 người tham gia BHXH bắt buộc và 5.263 người người tham gia BHXH tự nguyện). Tỷ lệ tham gia BHXH đạt 47,7% lực lượng lao động; Tham gia BHYT có 1.268.860 người, chiếm 95,8% dân số (tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 89,6%); Tham gia BHTN có 351.833 người, đạt 45,1% lực lượng lao động.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các ngành, các cấp, bằng nhiều biện pháp, giải pháp trong công tác thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN tại tỉnh Bắc Ninh giảm dần qua các năm. Năm 2016, tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHYT chiếm 2,65% số phải thu theo kế hoạch, năm 2017 chiếm 2,37% và năm 2018 tỷ lệ này là 2,2%...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, thời gian tới, các sở, ban, ngành cần tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về BHXH, BHYT, BHTN để nâng cao năng lực của cán bộ, công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật. Bên cạnh việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, Nhà nước cần có những chính sách thỏa đáng về cơ chế, chế độ ưu tiên, thu hút đối với những người làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung và trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Tăng cường hoạt động tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là qua các kênh phương tiện thông tin đại chúng để từ đó có các giải pháp kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, nâng cao lòng tin và ý thức của nhân dân.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ tiền và các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi BHYT.

Đổi mới về cơ chế phối hợp trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Cần gắn trách nhiệm của cá nhân trong theo dõi thi hành pháp luật trên cả hai phương diện kết quả tích cực và những hậu quả xảy ra do thực hiện hoặc không thực hiện theo dõi thi hành pháp luật.

Triển khai kết nối cơ sở dữ liệu giữa các sở, ngành: BHXH tỉnh, Thuế, Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch- Đầu tư để kiểm soát được người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp không theo quy định của pháp luật, giảm tình trạng trục lợi BHTN, kiểm soát dược đối tượng thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các doanh nghiệp nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN một cách nhanh chóng./.

Thủy Hà

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam