Bắc Ninh: Tăng cường giải pháp hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH

11/10/2019 15:20:56
Trong 9 tháng, BHXH tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện 100% các thủ tục giao dịch điện tử trong cấp, đổi sổ, thẻ BHXH, BHYT.

Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện (ảnh minh họa)

Đến cuối tháng 9/2019, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 7.214 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó có 5.558 đơn vị tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. Số người tham gia BHXH, BHYT là 1.274.123 người, tăng 11.490 người (0,91%) so với tháng trước, tăng 41.459 người (3,36%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 101,91% kế hoạch giao. Trong đó có 375.157 người BHXH bắt buộc, tăng 5.987 người (1,62%) so với tháng trước, tăng 10.343 người (2,84%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 93,67% kế hoạch giao. Có 5.263 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 2.447 người (86,90%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 88,48% kế hoạch giao. Số người tham gia BHTN là 351.833 người, tăng 5.824 người (1,68%) so với tháng trước, tăng 8.529 người (2,48%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 91,26% kế hoạch giao. Đáng chú ý, số người tham gia BHYT: 1.268.860 người, tăng 39.012 người (3,17%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 101,97% kế hoạch giao.

Thu BHXH, BHYT, BHTN trong 09 tháng đấu năm 2019 đạt 5.448,4 tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ; trong đó thu từ BHYT là 1.128,9 tỷ đồng, tăng 4,6%; thu BHXH bắt buộc là 3.988,2 tỷ đồng, tăng 10,3%. Trong 9 tháng, BHXH tỉnh Bắc Ninh đã chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN là 3.601,1 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nhằm phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu được giao, thời gian tới, BHXH tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tăng cường đôn đốc thu BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng; trực tiếp đến đơn vị để đôn đốc, gửi Thông báo nợ đối với các đơn vị nợ từ 2 tháng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trở lên theo quy định. Đôn đốc BHXH các huyện, thị xã không để nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; Tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính đôn đốc cấp huyện chuyển tiền thu BHXH, BHYT, BHTN từ nguồn ngân sách nhà nước…/.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam